Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is (1e en 2e tiental preken) (nieuw)

Artikelnummer: 9781291167764
Vorige Artikel 9 van 12 Volgende
€ 17,00 (inclusief btw)

Sprekend nadat hij gestorven is, deel 1, bevat 20 preken van ds. W.C. Lamain, waarvan de meeste niet eerder gepubliceerd zijn. 
Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Van kindsaf vreesde hij de Heere. Op 15 jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt. Ruim 60 jaar heeft hij gesproken. Zijn preken kenmerken zijn openhartige persoon. Diepe ontdekking kreeg hij van het verderf van de mens. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. Hij was in zijn element als hij zoekende zielen mocht bemoedigen, Christus mocht aanprijzen aan verslagen zondaren. Hij toonde zich een groot beminnaar van Gods volk, ongeacht welk kerkverband zij behoorden. Hij had een warm hart voor zijn onbekeerde medemens en was liefdevol in zijn pastoraal werk. Na zijn langdurige geestelijke strijd en verdrukking ontving hij in 1984 de kroon van het eeuwig leven. Een zeer groot aantal preken heeft hij nagelaten, zowel gedrukt als digitaal.
Inhoud: 

Eerste Tiental:

1ste preek: Genesis 38:26. Juda in de schuld.

En Juda kende ze, en zeide: zij is rechtvaardiger dan ik, daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. 

2e preek: Psalm 44:23. Een inzicht in het leven van Gods kerk en kinderen hier op aarde

Maar om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij worden geacht als slachtschapen. 

3e preek: Psalm 77:20 en 21 Een troostrijke herinnering op de laatste dag van het jaar. OUDEJAARSPREEK

Uw weg was in de zee en Uw pad in grote wateren; en Uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde Uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aäron. 

4e preek: Psalm 104:30a. De zending van de Heilige Geest.

Zendt Gij Uw Geest uit zo worden zij geschapen. 

5e preek: Psalm 104:30b. Het werk en de onderhouding van de Heilige Geest.

En Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. 

6e preek: Hooglied 4:16a. Het doorwaaien van de Noordenwind en de Zuidenwind in de hof van Gods kerk.

Ontwaak Noordenwind, en kom gij Zuidenwind; doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. 

7e preek: Daniël 12:12. De eerste en de laatste zaligspreking uit Daniëls profetie.

Zalig is hij die verwacht, en raakt tot duizend driehonderd en dertig jaar. 

8e preek: Zacharia 12:10. Gods Geest over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. BIDDAGPREEK

Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest der genade en der gebeden. 

9e preek: De inwoning van de Heilige Geest het onschatbaar voorrecht aan de Kerk gegeven.

"Of meent gij dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid? Ja, Hij geeft meerdere genade." Jakobus 4 : 5, 6a. 

10e preek: Openbaring 6:5 en 6. De opening van het derde zegel.

En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: "Kom en zie. En ik zag, en ziet een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en de wijn niet.

Tweede Tiental: 

1e preek. Koper en ijzer onder uw schoen

IJzer en koper zal onder uw schoen zijn. Deuteronomium 33: 25a 

2e preek. Een ootmoedig getuigenis van de man naar Gods hart.

Ik heb mij naar het woord Uwer lippen, gewacht voor de paden des inbrekers. Psalm 17:4b. 

3e preek. Een rondgang rondom het altaar.

… En ik ga rondom uw altaar, o HEERE! Psalm 26:6b 

4e preek. Een blijmoedig getuigenis des geloofs. NABETRACHTING

Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn.

Psalm 27:6a. 

5e preek. Het eenzijdig Godswerk, geopenbaard in Christus.

Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen. Psalm 91:14a.

Met toespraak van ds. J. Karens te Opheusden. 

6e preek. De reine begeerte van Gods kerk.

Och, dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten mij­ner moeder.

Hooglied 8:1a. 

7e preek. De onttrekking van Gods genadige tegenwoordigheid. DANKDAGPREEK

Ik zal heengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken. Hoséa 5:15 

8e preek. Jezus Knecht en Borg. LIJDENSPREEK

En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader; alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, lief­gehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde. Johannes 13:1 

9e preek. De overlevering van Christus aan Pontius Pilatus. LIJDENSPREEK

Zij dan leiden Jezus van Kájafas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg; en zij gingen niet in het recht­huis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar op­dat zij het pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit, en zeide: Wat beschuldiging brengt gij tegen dezen Mens? Zij antwoordden en zeide tot hem: Indien Deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben, enz. Johannes 18:28‑32. 

10e preek. Op de Adriatische zee.

Als nu de veertiende nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts, vermoeden de scheepslieden, dat hun enig land naderde. Handelingen 27: 27.

ISBN 9781291167764

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-1e en 2e tiental preken-deel 1
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2012
Aantal pagina's 394 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781291167764
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel