-16%

Boston, Thomas-Complete set preken (62 preken, deel 1, 2 en 3) (nieuw)

Artikelnummer: 9781470968663
Artikel 4 van 20
€ 64,50 € 54,50 (inclusief btw)

Drie bundels preken van Thomas Boston, predikant te (1676-1732), predikant te Ettrick in Schotland. 
- Deel 1-Rechtvaardig voor God, door het geloof-20 preken
- Deel 2-Weldaden van het Genadeverbond-21 preken
- Deel 3-Volgen van Christus, een kruisdragend leven-21 preken

Thomas Boston was een Schots predikant die de vrije genadeleer verdedigde tegen wettische invloeden en verduistering van het Evangelie. Hij legt er de nadruk op, dat een zondaar door God wordt gerechtvaardigd wanneer hij het geloof in Christus mag beoefenen. Dit zaligmakend geloof heeft onderwijs nodig om versterkt te worden.
Het geloofsleven komt openbaar in handel en wandel. Het kenmerkt zich in oprechte Godsvrees, verloochening van zichzelf en eert Christus als het Middelpunt van de Godsopenbaring. Daardoor verlangt een gelovige naar Zijn Verbondgod om Hem in dit leven te verheerlijken en na dit leven eeuwig te loven.
Deel 1:
- Bede om behoud van de ziel-Psalm 26:9
- Zware tijden in de laatste dagen-2 Timotheüs 3:1
- Een plechtige verklaring dat de tijd eens eidigen zal-Opbenbaring 10:6 en 7 (nieuwjaarspreek)
- Een goede voorbereiding-Lukas 12:40
- De ellende van hen die Christus verwerpen-Spreuken 8:36
- De blijde tijding van het Evangelie-Jesaja 9:5
- Vereniging met Christus-1 Kortinthe 1:30
- De beste beschutting tegen de dag der wraak-Hebreeën 11:28
- Het gevaar van het uitstellen van de bekering-Spreuken 6:10 en 11
- Gelovigen kennen de verborgenheid van Christus' koninkrijk-Markus 4:11
- Plaats voor zondaren in Christus' huis-Lukas 14:22
- Een onfeilbare belofte tegen ongelovig vrezen-Openbaring 1:17 en 18
- Bede om opheffing van het oordeel-Jeremia 14:7
- De gelukkige verwachting van de bruid-Hooglied 2:7
- De zonde en het gevaar van scheuring-2 Korinthe 1:10
- Het zoeken naar de plaats van eeuwige rust-Hebreeën 13:14
- De gemeenschap der heiligen-1 Korinthe 10:17 (twee preken)
- Christus, de Gave van de Vader aan Zijn uitverkoren volk-Jesaja 55:4
- De zuchters verzegeld-Ezechiël 9:4
Het laatste viertal wordt voorafgegaan van een voorwoord van C. Brem. 
Deel 2: 
- Jakobs worsteling op de zegen-Genesis 32:26
- Het grote nut der beproeving van Gods volk-Genesis 42:36
- Het vergaderen van de bondgenoten-Psalm 50:5 (drie preken)
- Christus' nodiging aan Zijn bruid-Hooglied 4:8
- De eeuwigdurende ondertrouw-Hosea 2:18
- De plicht in de vreze des Heeren te wandelen, in een tijd van verval-Genesis 6:9
- Belijdenis en wandel moeten overeenstemmen-Deuteronomium 5:29
- De Heere helpt Zijn volk-1 Samuël 7:12
- Een gewillig volk-Psalm 110:3
- De ellende van de mens in zijn natuurstaat-Romeine 5:12
- Wreekt uzelf niet-Romeinen 12:19
- De roeping zich af te scheiden van de wereld en haar begeerlijkheden-2 Korinthe 6:17 en 18
- Het verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze-Spreuken 14:32
- Christenen aangespoord tot waakzaamheid-Markus 13:37
- De zaligmakende, krachtdadige roeping van Zacheüs-Lukas 19:5
- De besluiten Gods-Efeze 1:11
- Er blijft een rust over voor het volk van God-Hebreeën 4:3
- Wie Christus belijd, moet afstaan van ongerechtigheid-2 Timotheüs 2:19
- Geestelijke ondertrouw-2 Korinthe 11:2
Deel 3:
- Het werk der Voorzienigheid-Mattheüs 10:29
- De gezegende uitkomst van het altijd bidden en niet vertragen-Lukas 18:8c
- Het buitengewone geval van de moordenaar aan het kruis-Lukas 23:42
- De oude en de nieuw mens in de gelovigen-Romeinen 6:6
- Christus, het leven van de gelovige-Filippenzen 1:21
- Chrustus, de Zaligmaker van de wereld-1 Johannes 4:14
- Het belang van bidden zonder ophouden-2 Thessalonicenzen 5:17
- Het groot verlangen van de heiligen-Psalm 4:6
- Christus eist toegang tot zondaarsharten-Psalm 24:9
- De onderscheiden kenmerken van de ware gelovigen-Psalm 142:5 (twee preken)
- Christus nodigt vermoeiden en beladenen-Mattheüs 11:28
- Evangeliedwang-Lukas 14:23b
- Het belangrijkste doel en grootste geluk van de mens-1 Korinthe 10:31 en Psalm 73:25 en 26
- Eén ding ontbreekt u-Markus 10:21a
- Verkoop alles-Markus 10:21b
- Verkoop alles-Markus 10:21c
- Geef het de armen-Markus 10:21d
- Neem uw kruis op-Markus 10:21e
- De droevige afloop-Markus 10:22
- Gelovigen zijn vrienden van Christus-Johannes 15:14

Schrijver
Thomas Boston

Titel
Set van 62 preken

Uitgever
De Gihonbron

Plaats van uitgave
Middelburg

Jaar van uitgave
2011

Aantal pagina's
435 + 344 + 355 blz.

Bijzonderheden
Paperback, boeken zijn nieuw.

ISBN of EAN
9781470968663

© 2010 - 2024 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel