Prekenboeken


Zoekt u een preek? Boekenstek heeft honderden preken op voorraad, zowel brochures als boeken. Hopelijk kunt u hier de predikatie vinden die u zoekt.

Sorteer op
per pagina
 • Aalders, Dr. G. Ch.-Het liedboeksken van Israels pelgrims
  Aalders, Dr. G. Ch.-Het liedboeksken van Israels pelgrims

  Het liedboeksken van Israels pelgrims, zestien preken over de liederen Hammaaloth door dr. G. Ch. Aalders (1880-1960), dienaar des Woords bij de Gereform. Kerk van Ermelo.

  € 8,00
 • Aalst, Ds. G.J. van-Dan zingen zij
  Aalst, Ds. G.J. van-Dan zingen zij

  Dan zingen zij, overdenkingen over de Psalmen door ds. G.J. van Aalst, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Klaaswaal.

  € 7,50
 • Aangeenbrug, Ds. D.L.-De zingende stem in het venster
  Aangeenbrug, Ds. D.L.-De zingende stem in het venster

  De zingende stem in het venster, tijdrede door ds. D.L. Aangeenbrug, predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht, over Zefanja 2:14: Een stem zal in het venster zingen.

  € 2,00
 • Avinck, Theodorus-Wendt u naar Mij toe
  Avinck, Theodorus-Wendt u naar Mij toe

  Wendt u naar Mij toe, een bundel oefeningen van Theodorus Avinck, eerder uitgegeven onder de titel Praktikale Verhandelingen.

  € 5,00
 • Baaij, Ds. W.-Levensbeschrijving en preken
  Baaij, Ds. W.-Levensbeschrijving en preken

  Levensbeschrijving en preken door ds. W. Baaij (1893-1961), Christelijke Gereformeerd Predikant te Doorn, met een voorwoord van ds. C. Smits te Sliedrecht.

  € 5,00
 • Baaijens, Ds. J. (e.a.)-Er is een plaats bij Mij
  Baaijens, Ds. J. (e.a.)-Er is een plaats bij Mij

  Er is een plaats bij Mij, prekenbundel met zeven preken van predikanten van de Gereformeerde Gemeenten, uitgegeven door de Gereformeerde Gemeente te Den Helder.

  € 10,00
 • Bac, Ds. A.-De getrouwe getuige (deel 1)
  Bac, Ds. A.-De getrouwe getuige (deel 1)

  De getrouwe Getuige, deel 1 van de serie van twee delen, de eerste vijftien preken over het boek Ruth, door ds. A. Bac, predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
  Met een voorwoord van ds. A. Bac.

  € 9,50
 • Bac, Ds. A.-Een blijde boodschap
  Bac, Ds. A.-Een blijde boodschap

  Een blijde boodschap, acht preken rondom Kerst van ds. A. Bac (1940-2010), predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

  € 5,00
 • Bac, Ds. A.-Het Licht der wereld
  Bac, Ds. A.-Het Licht der wereld

  Het Licht der wereld bevat acht preken van ds. A. Bac die gehouden werden in de Gereformeerde Gemeente van Bodegraven.

  € 6,00
 • Bac, Ds. A., Vliet, Ds. J. van en Bregman, Ds. A.-De Evangeliepredikstoel
  Bac, Ds. A., Vliet, Ds. J. van en Bregman, Ds. A.-De Evangeliepredikstoel

  De Evangeliepredikstoel bevat twaalf preken van ds. A. Bac, ds. J. van Vliet en ds. A. Bregman, o.a. drie preken over De verloren zoon door ds. A. Bac.

  € 6,00
 • Bakker, Ds. F.-Het eeuwige Woord (deel 2)
  Bakker, Ds. F.-Het eeuwige Woord (deel 2)

  Het eeuwige Woord, deel 2, van ds. F. Bakker bevat 6 predikaties.
  - Niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos
  - Het verzoek van de dochters van Zelafead
  - Een zaaier ging uit om te zaaien
  - Een machteloze voorbidder

  € 5,00
 • Bakker, Ds. F.-Hoort naar Israel
  Bakker, Ds. F.-Hoort naar Israel

  Hoort naar Israel, tien preken van ds. F. Bakker over de zonen van Jacob.
  De preken gaan achtereenvolgens over: Juda, Zebulon, Issaschar, Dan, Gad, Aser, Nafthali, Jozef, Benjamin en Jacobs verwachting: Op Uw zaligheid wacht ik.

  € 5,00
 • Bakker, Ds. F.-Wat onder u gesproken is (deel 2)
  Bakker, Ds. F.-Wat onder u gesproken is (deel 2)

  Wat onder u gesproken is, deel 2, bevat zestien preken, feeststoffen, van ds. F. Bakker uit Driebergen.
  - De enige troost-zondag 1
  - Het Heilig Avondmaal-zondag 30
  - Gij zult niet begeren-zondag 44
  - Onze Vader-zondag 46

  € 6,00
 • Barueth, Johannes-Het Evangelienet uitgeworpen
  Barueth, Johannes-Het Evangelienet uitgeworpen

  Het Evangelienet uitgeworpen, een bundel van tien preken van Johannes Barueth, genomen uit de bundel De predikende en wonderdoende Christus en zo getrouw mogelijk in de nieuwe spelling gezet.

  € 8,50
 • Beukelman, Joannes-Twaalftal predikaties
  Beukelman, Joannes-Twaalftal predikaties

  Vervolgstoffen van Joannes Beukelman, twee delen met in totaal 90 preken van deze bekende oudvader.

  € 10,00
 • Beukelmans, Joannes-De lijdende en verheerlijkte Immanuël (deel 2)
  Beukelmans, Joannes-De lijdende en verheerlijkte Immanuël (deel 2)

  De lijdende en verheerlijkte Immanuël van Joannes Beukelmans (Beukelman), vier delen: Kerstpreken, Lijdenspreken, Paaspreken, Hemelvaartspreken en Pinksterpreken.

  € 7,50
 • Blok, Ds. M.-Genade en ere
  Blok, Ds. M.-Genade en ere

  Genade en ere, een bundel met vijf preken van ds. M. Blok (1909-1961). Met een voorwoord van ds. P. Blok. De inhoud is eenvoudig, schriftuurlijk en vol van praktikale onderwijzingen.

  € 4,00
 • Blok, Ds. P.-Eeuw uit eeuw in
  Blok, Ds. P.-Eeuw uit eeuw in

  Eeuw uit eeuw in, twee preken van ds. P. Blok bij de millenniumwisseling.
  - Gods boodschap door Jesaja's ambtelijke bediening-Jesaja 21:11 en 12
  - De laatste boodschap bij een nieuwe eeuw-Openbaring 10:5 en 6

  € 3,50
 • Boer, Ds. A.M. den-De God van Beth-El
  Boer, Ds. A.M. den-De God van Beth-El

  De God van Beth-El, zeven preken over Bethel van ds. A.M. den Boer (1929-2004), predikant van de Gereformeerde Gemeenten te Ridderkerk, Lisse en Dirksland (en gemeenten in Canada en Amerika).

  € 6,50
 • Boer, Ds. C. den (e.a.)-Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie
  Boer, Ds. C. den (e.a.)-Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie

  Van adventsverwachting tot pinksterglorie, 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten, voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

  € 7,50
 • Boer, Ds. G.-Ik ben de Alpha
  Boer, Ds. G.-Ik ben de Alpha

  Ik ben de Alpha is een bundel preken en Bijbellezingen over Genesis 1 door ds. G. Boer.
  Deze preken en Bijbellezingen zijn bedoeld om Genesis 1 te vertolken voor onze tijd, zoals het spreken van God, de Schepping, het beeld Gods.

  € 7,50
 • Boer, Ds. M. den (e.a.)-De dagen van ouds
  Boer, Ds. M. den (e.a.)-De dagen van ouds

  De dagen van ouds is een heruitgave verzameling preken van diverse Christelijke Gereformeerde Predikanten.
  Van elke predikant is een preek en een levensschets opgenomen in deze bundel.

  € 10,00
 • Borstius, Jacobus-De verborgenheid der godzaligheid
  Borstius, Jacobus-De verborgenheid der godzaligheid

  De verborgenheid der godzaligheid, drie predikaties van Jacobus Borstius (1612-1688), predikant, achtereenvolgens te Wormerveer, Dordrecht en Rotterdam.

  € 5,00
 • Borstius, Jacobus-Gelijk een kindeke
  Borstius, Jacobus-Gelijk een kindeke

  Gelijk een kindeke, een bundel preken van Jacobus Borstius, predikant te Rotterdam.
  Met een voorwoord van H. Veenema te Rijssen.

  € 4,00
 • Boston, Thomas-Verbondsweldaden
  Boston, Thomas-Verbondsweldaden

  Verbondsweldaden van Thomas Boston is een bundel met zeven preken, vertaald door en van een voorwoord voorzien door C.B. van Woerden jr. te Akkrum.

  € 7,50
 • Boven, Ds. B.J. van (e.a.)-Avondmaalspreken
  Boven, Ds. B.J. van (e.a.)-Avondmaalspreken

  Een bundel Avondmaalspreken (voorbereiding en nabetrachting)
  De preken zijn van ds. B.J. van Boven, ds. A.T. Huijser, ds. J.J. Tanis, ds. A. Verschuure en ds. S.W. Janse.

  € 12,50
 • Boven, Ds. B.J. van-Het gedierte des velds (deel 2)
  Boven, Ds. B.J. van-Het gedierte des velds (deel 2)

  Het gedierte des velds, onderwijs door dieren vanuit het Bijbelboek Job (deel 1) door ds. B.J. van Boven, predikant van de Gereformeerde Gemeente te De Valk-Wekerom.

  € 7,50
 • Brakel, Wilhelmus a (e.a.)-Reveilserie, derde tiental preken
  Brakel, Wilhelmus a (e.a.)-Reveilserie, derde tiental preken

  Derde tiental preken van de Reveil-serie: Wilhelmus a Brakel, Bernardus Smytegelt, Jodocus van Lodenstein, Abraham Hellenbroek, Koenraad Mel, Petrus Immens, Florentius Costerus en Johannes Beukelman.

  € 7,50
 • Brakel, Wilhelmus a-De ware Christen
  Brakel, Wilhelmus a-De ware Christen

  De Ware Christen of Oprechte Geloovige, hebbende deel aan God in Christus door Wilhelmus a Brakel, in zijn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam.
  Begrepen in tien uitmuntende leerredenen.

  € 5,00
 • Bredeweg, Ds. G.-Niet van de wind bewogen
  Bredeweg, Ds. G.-Niet van de wind bewogen

  Niet van de wind bewogen, zeven preken over Johannes de Doper door ds. G. Bredeweg, predikant van de Vrije Gereformeerde Gemeente te Kruiningen.

  € 6,00
 • Bruinings, David-De Leeuw uit de stam van Juda
  Bruinings, David-De Leeuw uit de stam van Juda

  De Leeuw uit de stam van Juda bevat zijnde zestien weldoorwrochte leerredenen door David Bruinings, met een voorwoord van ds. J. Schotel te Haarlem.

  € 12,50
 • Brummen, Ds. D.J. van-Sprekende nadat hij gestorven is
  Brummen, Ds. D.J. van-Sprekende nadat hij gestorven is

  Sprekend nadat hij gestorven is, verzameling stichtelijke overdenkingen (meditaties) door wijlen ds. D.J. van Brummen, Christelijk Gereformeerd predikant.
  Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.

  € 5,00
Sorteer op
per pagina
© 2010 - 2022 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel