Op boeken ben je zuinig!


Gekaft in krantenpapier

“Op boeken ben je zuinig”, zeker vroeger was dat de regel. Zorgvuldig werden boeken bewaard, nadat ze eerst netjes gekaft waren. Het is daarom niet zeldzaam als je oude boeken tegenkomt die met krantenpapier gekaft zijn. Onlangs kreeg is weer zo’n boekje-in-krantenpapier in handen. Bovenaan de bladzijde stond: Dagblad van Rotterdam- vrijdag 31 januari 1913.

Dagblad van Rotterdam

Meestal kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om zo’n krant gelijk weg te gooien. Eerst maar even lezen. Sommige rubrieken trokken mijn aandacht, zoals het “Bijvoegsel voor de huismoeder”, “Huwelijksraadgevingen”, “Menu-kalender” en een “Waarschuwing tegen emigratie naar Australië”.

Huwelijksraadgevingen

Het stukje "Huwelijksraadgevingen" trok mijn bijzondere aandacht.

"De Ideal Iome Eshibition te Londen houdt de pennen van vele weldenkende huwelijkswijsgeren nog steeds in beweging (....). Zoo is er onder de velen, die hun vernuft en goeden wil in dienst stelden van dit onderwerp, één die het ideale huwelijk heeft trachten saam te vatten in zes eenvoudige regels, drie voor den man en drie voor de vrouw.
Voor de man luiden ze:
1. Kom steeds opgewekt thuis.
2. Haal steeds uw vrouw aan, met woorden, daden, desnoods met kleine geschenken.
3. Herinner u altijd, dat de arbeid, die de vrouw verricht, minstens even inspannend en belangrijk is als de uwe.
Voor de vrouw luiden ze:
1. Belet uw man sterken drank te drinken
2. Ontvang hem bij zijn thuiskomst met tact
3. Overweeg steeds uw oordeel"

Ik heb sterk de indruk dat bovenstaande door een vrouw is geschreven.....

Een Londensche zenuwarts verklaart in hetzelfde artikel alleen in te kunnen stemmen met de beide nummers 3. "De vier overige regels acht hij slechts in staat, om een verstandig menschenpaar tegen elkaar in te nemen"

"Een man moet het gevoel hebben dat hij vrij wordt gelaten bij zijn eten en drinken (...). Ook het tweede punt, de z.g. "tact", doet den geneesheer zijn waarschuwenden stem verheffen. O, die tact! De meeste vrouwen hebben er te veel van! Wanneer een man te laat thuis komt, is het of zijn schuld, of niet. In het laatste geval laat de z.g. tact van zijn vrouw hem onverschillig, in het eerste geval maakt alle voorgewende tact hem onrustig, van streek, humeurig.
Vervolgens de glimlach, dien de man mee moet brengen. Huichelen! noemt de dokter het. Lach wanneer ge vroolijk zijt; maar verberg nooit iets achter uw lach. En ook het aanhalen en geschenkjes geven heeft slechts zin en waarde - indien het gemeend is."

Wat waren de mensen honderd jaar geleden toch wijs.....

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe Blogs van Boekenstek? Schrijf u dan in voor 
onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van al het boekennieuws. 

© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel