Prekenboeken


Zoekt u een preek? Boekenstek heeft honderden preken op voorraad, zowel brochures als boeken. Hopelijk kunt u hier de predikatie vinden die u zoekt.

Sorteer op
per pagina
 • Smith, Samuel-Het laatste oordeel
  Smith, Samuel-Het laatste oordeel

  Vier preken van Samuel Smith (1584-1662?), Presbyteriaans predikant in Engeland, over Het laatste oordeel, n.a.v. Openbaring 22:11-15, vertaald door ds. J. van der Haar.

  € 9,50
 • Smits, Ds. C.-Goddelijke weldadigheid
  Smits, Ds. C.-Goddelijke weldadigheid

  Goddelijke weldadigheid, drietal predikaties, o.a. zijn afscheidspreek te Sliedrecht, door ds. C. Smits, Christelijk Gereformeerd Predikant te Driebergen.

  € 5,00
 • Smits, Ds. C.-Jozef leeft nog
  Smits, Ds. C.-Jozef leeft nog

  Jozef leeft nog, zestal predikaties over het leven van Jozef, alsmede levensschets en begrafenisverslag van ds. C. Smits (1898-1994).

  € 12,50
 • Smits, Ds. C.-Noordenwind en Zuidenwind
  Smits, Ds. C.-Noordenwind en Zuidenwind

  Noordenwind en zuidenwind, herdenkingspreek en tien andere preken ter gelegenheid van het vijftigjarig ambtsjubileum van ds. C. Smits.

  € 15,00
 • Smits, Ds. C.-Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest
  Smits, Ds. C.-Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest

  Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest, vijf preken over de Psalmen door ds. C Smits (1898-1994), predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente te Giessendam.

  € 9,50
 • Smytegelt, Bernardus-Des Christens eenige Troost
  Smytegelt, Bernardus-Des Christens eenige Troost

  Des Christens eenige troost in leven en sterven of Verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII Predikatien door den zaligen heer Bern. Smytegelt, in zijn E. leven Bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg.

  € 25,00
 • Smytegelt, Bernardus-Keurstoffen
  Smytegelt, Bernardus-Keurstoffen

  Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikaties van Bernardus Smytegelt.

  € 25,00
 • Smytegelt, Bernardus-Twaalf leerredenen
  Smytegelt, Bernardus-Twaalf leerredenen

  Twaalf uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments door Bernardus Smytegelt, in leven Bedienaar des H. Evangeliums te Middelburg.

  € 10,00
 • Smytegelt, Ds. B.-Des Christens eenige Troost in Leven en Sterven
  Smytegelt, Ds. B.-Des Christens eenige Troost in Leven en Sterven

  Des Christens enige troost in leven en sterven of Verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties door Bernardus Smytegelt, in zijn leven Bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg.

  € 30,00
 • Smytegelt, Ds. B.-Des Christens eenige Troost in Leven en Sterven
  Smytegelt, Ds. B.-Des Christens eenige Troost in Leven en Sterven

  Des Christens enige troost in leven en sterven of Verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties door Bernardus Smytegelt, in zijn leven Bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg.

  € 27,50
 • Snoep, Ds. A.-Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid
  Snoep, Ds. A.-Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid

  Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, levensschets, een brief, drie preken en verslag begrafenis van ds. A. Snoep.

  € 6,00
 • Spurgeon, C.H.-De Bijbel een kracht van God tot zaligheid
  Spurgeon, C.H.-De Bijbel een kracht van God tot zaligheid

  De Bijbel een kracht van God tot zaligheid is het eerste deel in een serie opnieuw vertaalde preken van C.H. Spurgeon. De 7 preken in dit boekje gaan over de omgang met het Woord. Met een voorwoord van dr. C.A. van der Sluijs.

  € 5,00
 • Spurgeon, C.H.-De Gelijkenissen van de Heiland
  Spurgeon, C.H.-De Gelijkenissen van de Heiland

  De Gelijkenissen van de Heiland, verklaard en toegepast in leerredenen door C.H. Spurgeon.
  Uit het Engels vertaald door E. Freystadt.
  Vijfde, ongewijzigde druk.

  € 10,00
 • Spurgeon, C.H.-De stem des bloeds
  Spurgeon, C.H.-De stem des bloeds

  Surgeon prijst in deze acht preken in De stem des bloeds zijn Koning, de Heere Jezus Christus, aan.
  De titel is ontleend aan de laatste preek in deze bundel: 'Het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

  € 6,50
 • Spurgeon, C.H.-De stem des bloeds
  Spurgeon, C.H.-De stem des bloeds

  Surgeon prijst in deze acht preken in De stem des bloeds zijn Koning, de Heere Jezus Christus, aan.
  - Koren in Egypte
  - Brand! brand! brand!
  - Bijzondere verzoening
  - Een grote klove
  - Het geloof

  € 5,00
 • Spurgeon, C.H.-De wonderen van de Heiland
  Spurgeon, C.H.-De wonderen van de Heiland

  De wonderen van de Heiland verklaard en toegepast in leerredenen door C.H. Spurgeon.
  Uit het Engels door E. Ubels.
  Totaal 34 preken.

  € 10,00
 • Spurgeon, C.H.-De wonderen van den Heiland
  Spurgeon, C.H.-De wonderen van den Heiland

  De wonderen van de Heiland verklaard en toegepast in leerredenen door C.H. Spurgeon.
  Uit het Engels door E. Ubels.
  Totaal 34 preken.

  € 8,00
 • Spurgeon, C.H.-Gelijkenissen van de Heiland
  Spurgeon, C.H.-Gelijkenissen van de Heiland

  Gelijkenissen van de Heiland, verklaard en toegepast in leerredenen door C.H. Spurgeon.
  Uit het Engels vertaald door E. Freystadt.
  Achtste, ongewijzigde druk.

  € 10,00
 • Spurgeon, C.H.-Het gezin, een rots in de woestijn
  Spurgeon, C.H.-Het gezin, een rots in de woestijn

  Het gezin, een rots in de woestijn van C.H. Spurgeon, een bundel met vijf preken over het gezin. Deel 2 van de serie preken van Spurgeon.

  € 5,00
 • Spurgeon, C.H.-Het Lied der Liederen
  Spurgeon, C.H.-Het Lied der Liederen

  Het Lied der Liederen, acht-en-dertig predikaties over het Hooglied van Salomo door C.H. Spurgeon.
  Uit het Engels vertaald door J.W. van Straaten.

  € 32,50
 • Spurgeon, C.H.-In goede aarde
  Spurgeon, C.H.-In goede aarde

  In goede aarde, een bundel met vier preken van C.H. Spurgeon over de gelijkenis van de zaaier, opnieuw uit het Engels vertaald door P.J. de Gier.

  € 6,00
 • Spurgeon, C.H.-Kerst en Pasen
  Spurgeon, C.H.-Kerst en Pasen

  Kerst en Pasen, een bundel met zeven preken van C.H. Spurgeon voor Kerst en Pasen, opnieuw uit het Engels vertaald door Leen van Beek.

  € 5,00
 • Spurgeon, C.H.-Speciale gelegenheden
  Spurgeon, C.H.-Speciale gelegenheden

  Zeven preken van C.H. Spurgeon voor speciale gelegenheden.
  Vertaald door drs. Leendert G.W. van Beek. Deel 30 van de serie preken van uitgeverij Boekhout uit Tholen (eerder Scherpenisse).

  € 5,00
 • Stuijvenberg, Ds. A. van (e.a.)-Het profetische Woord
  Stuijvenberg, Ds. A. van (e.a.)-Het profetische Woord

  Het profetische Woord, prekenboek uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet in 2008.

  € 8,50
 • Stuijvenberg, Ds. Th. van (e.a.)-Gij zijt mijn Schuilplaats
  Stuijvenberg, Ds. Th. van (e.a.)-Gij zijt mijn Schuilplaats

  Gij zijt mijn Schuilplaats, Woordverkondiging in Waarde, preken en levensschetsen van ds. Th. van Stuijvenberg, ds. H. Hofman en ds. M. Golverdingen.

  € 7,50
 • Stuijvenberg, Ds. Th. van-Uw trouw is groot
  Stuijvenberg, Ds. Th. van-Uw trouw is groot

  Uw trouw is groot, tien preken van ds. Th. van Stuijvenberg (1926-1995) predikant van de Gereformeerde Gemeenten van 1969 tot 1995.

  € 7,50
 • Stuyvenberg, Ds. A. van (e.a.)-En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid
  Stuyvenberg, Ds. A. van (e.a.)-En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid

  En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid (Psalm 41:13b), verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van wijlen ds. J. Fraanje, in leven predikant der Geref. Gemeente te Barneveld.

  € 1,50
 • Suyker, ds. W.-Steen der getuigenis
  Suyker, ds. W.-Steen der getuigenis

  Steen der getuigenis van ds. W. Suyker bevat een 15-tal predikaties voor Advent, Kerst, lijdensweken, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
  Met een foto van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Dinteloord.

  € 6,50
 • Toes, Ds. B. (e.a.)-Die u het Woord Gods gesproken hebben
  Toes, Ds. B. (e.a.)-Die u het Woord Gods gesproken hebben

  Die u het Woord Gods gesproken hebben is een nagedachtenis aan predikanten der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland: ds. Toes, ds. Wiltink, ds. Gebraad, ds. Mieras, ds. Schinkelshoek, ds. v.d. Poel.

  € 10,00
 • Toes, Ds. B. (e.a.)-Die u het Woord Gods gesproken hebben
  Toes, Ds. B. (e.a.)-Die u het Woord Gods gesproken hebben

  Die u het Woord Gods gesproken hebben is een nagedachtenis aan predikanten der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland: ds. Toes, ds. Wiltink, ds. Gebraad, ds. Mieras, ds. Schinkelshoek, ds. v.d. Poel.

  € 9,50
 • Tukker, Dr. C.A.-Het Gebed van Christus
  Tukker, Dr. C.A.-Het Gebed van Christus

  In Het Gebed van Christus zijn acht catechismuspreken over het Onze Vader van ds. C.A. Tukker opgenomen.
  In deze preken benadrukt dominee Tukker dat het gebed een onmogelijke opgave is wanneer wij in eigen naam bidden.

  € 4,00
 • Venema, Ds. E.-Met Jona op de leerschool van vrije genade (deel 1)
  Venema, Ds. E.-Met Jona op de leerschool van vrije genade (deel 1)

  Met Jona op de leerschool van vrije genade (deel 1), zeven preken van ds. E. Venema over het bijbelboek Jona.
  - Jona 1:1-3
  - Jona 1:4-6
  - Jona 1:7-10
  - Jona 1:11-13
  - Jona 1:14-17
  - Jona 2:1 en 2
  - Jona 2:3 en 4

  € 7,50
Sorteer op
per pagina
© 2010 - 2023 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

U ontvangt een bericht in uw mailbox om de inschrijving te bevestigen. De kortingscode geldt voor alle tweedehands boeken.