Prekenboeken


Zoekt u een preek? Boekenstek heeft honderden preken op voorraad, zowel brochures als boeken. Hopelijk kunt u hier de predikatie vinden die u zoekt.

Sorteer op
per pagina
 • Stuijvenberg, Ds. Th. van-Uw trouw is groot
  Stuijvenberg, Ds. Th. van-Uw trouw is groot

  Uw trouw is groot, tien preken van ds. Th. van Stuijvenberg (1926-1995) predikant van de Gereformeerde Gemeenten van 1969 tot 1995.

  € 7,50
 • Stuyvenberg, Ds. A. van (e.a.)-En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid
  Stuyvenberg, Ds. A. van (e.a.)-En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid

  En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid (Psalm 41:13b), verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van wijlen ds. J. Fraanje, in leven predikant der Geref. Gemeente te Barneveld.

  € 2,00
 • Suyker, ds. W.-Steen der getuigenis
  Suyker, ds. W.-Steen der getuigenis

  Steen der getuigenis van ds. W. Suyker bevat een 15-tal predikaties voor Advent, Kerst, lijdensweken, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
  Met een foto van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Dinteloord.

  € 6,50
 • Tanis, Ds. J.J.-Geen ander Fundament
  Tanis, Ds. J.J.-Geen ander Fundament

  Geen ander Fundament, een bundel met 52 meditaties van ds. J.J. Tanis, predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
  De titel van deze meditatiebundel is ontleend aan 1 Korinthe 3:11.

  € 5,00
 • Terlouw, Ds. L.-Overvloedige genade
  Terlouw, Ds. L.-Overvloedige genade

  Overvloedige genade, tien preken van ds. L. Terlouw (1954-2017), predikant van de Gereformeerde Gemeetnen, gehouden in de periode 2015-2017.

  € 9,50
 • Toes, Ds. B. (e.a.)-Die u het Woord Gods gesproken hebben
  Toes, Ds. B. (e.a.)-Die u het Woord Gods gesproken hebben

  Die u het Woord Gods gesproken hebben is een nagedachtenis aan predikanten der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland: ds. Toes, ds. Wiltink, ds. Gebraad, ds. Mieras, ds. Schinkelshoek, ds. v.d. Poel.

  € 10,00
 • Toes, Ds. B. (e.a.)-Die u het Woord Gods gesproken hebben
  Toes, Ds. B. (e.a.)-Die u het Woord Gods gesproken hebben

  Die u het Woord Gods gesproken hebben is een nagedachtenis aan predikanten der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland: ds. Toes, ds. Wiltink, ds. Gebraad, ds. Mieras, ds. Schinkelshoek, ds. v.d. Poel.

  € 9,50
 • Tuinier, Ds. D.W.-Eén ding...
  Tuinier, Ds. D.W.-Eén ding...

  Eén ding..., overdenkingen (preken) over 'Eén ding... teksten' in Gods Woord door ds. D.W. Tuinier, predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

  € 5,00
 • Tuinman, Carolus (e.a.)-Reveilserie, zesde tiental preken
  Tuinman, Carolus (e.a.)-Reveilserie, zesde tiental preken

  Zesde tiental preken van de Reveil-serie: Carolus Tuinman, Frederik van Houten, David Bruinings, Jacobus Willemsen, Joos van Laren, Bernardus Smytegelt, Petrus Nahuys, Abraham Hellenbroek, Kaspar Alardin en Jodocus van Lodenstein.

  € 8,50
 • Tukker, Dr. C.A.-Het Gebed van Christus
  Tukker, Dr. C.A.-Het Gebed van Christus

  In Het Gebed van Christus zijn acht catechismuspreken over het Onze Vader van ds. C.A. Tukker opgenomen.
  In deze preken benadrukt dominee Tukker dat het gebed een onmogelijke opgave is wanneer wij in eigen naam bidden.

  € 4,00
 • Tukker, Ds. W.L. (e.a.)-Preken
  Tukker, Ds. W.L. (e.a.)-Preken

  Bundel preken, 22 losse preken ingebonden, o.a. van de prekenserie Van Recht en genade, preken van o.a. ds. W.L. Tukker, ds. S. van Dorp en ds. D. van der Ent Braat.

  € 20,00
 • Tukker, Ds. W.L.-Een wandel met God
  Tukker, Ds. W.L.-Een wandel met God

  Een wandel met God, zeven-tal leerredenen door ds. W.L. Tukker (1909-1988), Ned. Herv. predikant, opgedragen aan de gemeente van Elburg.

  € 5,00
 • Venema, Ds. E.-Op de leerschool van het gebed
  Venema, Ds. E.-Op de leerschool van het gebed

  Op de leerschool van het gebed bevat zes preken van ds. E. Venema
  - De gezegende Leraar van de leerschool (Mattheus 8:27m)
  - Een zalige plaats op de leerschool (Lukas 7:44m)
  - Een moeilijke les op de leerschool (Hebreeen 11:30)

  € 6,00
 • Vergunst, Ds. A.-De tabernakel Gods bij de mensen
  Vergunst, Ds. A.-De tabernakel Gods bij de mensen

  De tabernakel Gods bij de mensen, acht preken van ds. A. Vergunst (1926-1981), predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

  € 10,00
 • Verhagen, Ds. A. (e.a.)-Toespraken gehouden bij de begrafenis van ds. W. de Wit
  Verhagen, Ds. A. (e.a.)-Toespraken gehouden bij de begrafenis van ds. W. de Wit

  Toespraken gehouden bij de begrafenis in van wijlen ds. W. de Wit, in leven predikant der Geref. Gemeente te Leiden.
  Met bijdragen van ds. A. Verhagen, ds. A. de Blois, ds. L. Rijksen, ds. K. de Gier e.a.

  € 1,50
 • Verhagen, Ds. A.-De boetprediking van Micha, Jona en Johannes
  Verhagen, Ds. A.-De boetprediking van Micha, Jona en Johannes

  De boetprediking van Micha, Jona en Johannes, drietal bijzondere Predikatien door den Weleerw. Heer ds. A. Verhagen, Predikant der Ger. Gemeente te Lisse over Micha 7:9, Jona 3: 5 en 6 en Mattheus 3:12.

  € 3,00
 • Verhagen, Ds. A.-De boetprediking van Micha, Jona en Johannes
  Verhagen, Ds. A.-De boetprediking van Micha, Jona en Johannes

  De boetprediking van Micha, Jona en Johannes
  Drietal bijzondere Predikatien
  Door den WelEerw. Heer Ds. A. Verhagen, Predikant der Ger. Gemeente te Lisse over Micha 7:9, Jona 3: 5 en 6 en Mattheus 3:12.

  € 3,50
 • Verhagen, Ds. A.-De boetprediking van Micha, Jona en Johannes
  Verhagen, Ds. A.-De boetprediking van Micha, Jona en Johannes

  De boetprediking van Micha, Jona en Johannes, drietal bijzondere Predikatien door den Weleerw. Heer ds. A. Verhagen, Predikant der Ger. Gemeente te Lisse over Micha 7:9, Jona 3: 5 en 6 en Mattheus 3:12.

  € 4,00
 • Verhagen, Ds. A.-De Koning Leve!
  Verhagen, Ds. A.-De Koning Leve!

  Gedachtenispreek t.g.v. de troonsbestijging van H.M. Koningin Juliana op 6 september 1948 over 2 Kon. 11:12
  15 blz.
  Den Hertog-Utrecht-1948

  € 2,50
 • Verhagen, ds. A.-De ootmoedige erkenning van des Heeren hulp
  Verhagen, ds. A.-De ootmoedige erkenning van des Heeren hulp

  Den Hertog-Utrecht-z.j.
  31 blz.
  Herd. 40-jarig ambtsjubileum ds. Verhagen
  Met toespraken van o.a. ds. M. Blok en ds. P. Honkoop

  € 1,50
 • Verhagen, Ds. A.-Sion's Troostboek
  Verhagen, Ds. A.-Sion's Troostboek

  Sion's Troostboek, zijnde een verklaring over de Heidelbergse Catechismus in 52 preken door ds. A. Verhagen.
  Zondag 1 t/m 52, uitgesproken in de Geref. Gemeente te Kampen.
  Met een inleiding van Ds. L. Rijksen.

  € 49,50
 • Verhagen, Ds. A.-Tot een eeuwige zegen
  Verhagen, Ds. A.-Tot een eeuwige zegen

  Tot een eeuwige zegen, tien preken van ds. A. Verhagen (1887-1959), predikant van de Gereformeerde Gemeente.

  € 6,50
 • Vermaas, Ds. Jac.-Lof zij het Lam!
  Vermaas, Ds. Jac.-Lof zij het Lam!

  Prediking t.g.v. het 40-jarig ambtsjubileum van ds. Jac. Vermaas op 29 september 1969, gehouden 28 september 1969 in de Oude Kerk te Huizen (N.H.)

  € 2,50
 • Verschuure, Ds. A.-Avondmaalstijden
  Verschuure, Ds. A.-Avondmaalstijden

  Avondmaalstijden, drie preken over Exodus 25 van ds. A. Verschuure rondom het Heilig Avondmaal: voorbereiding, bediening en nabetrachting.

  € 7,50
 • Verweij, Ds. J.W.-Door Jezus alleen
  Verweij, Ds. J.W.-Door Jezus alleen

  Door Jezus alleen, naar het hemelse Kanaän, tien Bijbellezingen over het leven van Jozua door ds. J.W. Verweij, predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

  € 7,50
 • Verweij, Ds. J.W.-Geen ander Fundament
  Verweij, Ds. J.W.-Geen ander Fundament

  Geen ander Fundament, twaalf preken van ds. J.W. Verweij, predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

  € 8,50
 • Verweij, Ds. J.W.-Jacobs gemeente
  Verweij, Ds. J.W.-Jacobs gemeente

  Jacobs gemeente, 12 predikaties over de zonen van Jacob door ds. J.W. Verweij, met een voorwoord van ds. A. Moerkerken en een historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeente te Alblasserdam door J. Mastenbroek.

  € 5,00
 • Visscher, Ds. W.-Ik kom haastelijk
  Visscher, Ds. W.-Ik kom haastelijk

  Ik kom haastelijk, acht overdenkingen (preken) van ds. W. Visscher over de Openbaringen. De overdenkingen zijn zowel geschikt voor persoonlijk gebruik als voor de leesdiensten.

  € 6,50
 • Visser, Ds. H.-Tussen de gouden kandelaren
  Visser, Ds. H.-Tussen de gouden kandelaren

  Tussen de gouden kandelaren bevat acht preken over de Openbaring van Johannes door ds. H. Visser.

  € 6,50
 • Visser, Ds. H.-Tussen de gouden kandelaren
  Visser, Ds. H.-Tussen de gouden kandelaren

  Tussen de gouden kandelaren van ds. H. Visser, acht preken over de zeven brieven aan de gemeenten in Klein-Azië.

  € 6,50
 • Vlietstra, Ds. A.-Tot Zijn verheerlijking
  Vlietstra, Ds. A.-Tot Zijn verheerlijking

  Tot Zijn verheerlijking, een viertal preken benevens een lezing over artikel twaalf der Nederlandse Geloofsbelijdenis, door ds. A. Vlietstra.
  Met een voorwoord van ds. A. Vlietstra.

  € 5,00
 • Vogelaar, Ds. C.-Uit de diepten roep ik
  Vogelaar, Ds. C.-Uit de diepten roep ik

  Uit de diepten roep ik, negen preken, waaronder één Adventspredikatie, van ds. C. Vogelaar (1942), predikant in de Gereformeerde Gemeenten.

  € 5,00
Sorteer op
per pagina
© 2010 - 2024 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel