Prekenboeken


Zoekt u een preek? Boekenstek heeft honderden preken op voorraad, zowel brochures als boeken. Hopelijk kunt u hier de predikatie vinden die u zoekt.

Sorteer op
per pagina
 • Kok, Ds. R.-De Heere zegene u
  Kok, Ds. R.-De Heere zegene u

  Drie preken ten afscheid
  Den Hertog-Utrecht-1980
  61 blz.
  Naam voorin
  ISBN 9033102218

  € 3,50
 • Kok, Ds. R.-Het Kruisevangelie
  Kok, Ds. R.-Het Kruisevangelie

  Het Kruisevangelie is een prekenbundel over het Borglijden van de Heere Jezus van ds. R. Kok te Veenendaal.
  Inhoud:
  - Het Raadsbesluit-Mattheus 26:39
  - De lofzang die gezongen wordt-Johannes 11:41

  € 5,00
 • Kok, Ds. R.-Het nieuwe leven
  Kok, Ds. R.-Het nieuwe leven

  Het nieuwe leven, zes preken van ds. R. Kok, predikant der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal.
  - Twee Adventspredikaties
  - Twee Kerstpredikaties
  - Twee Nieuwjaarspredikaties

  € 4,00
 • Kok, Ds. R.-Onze conscientie
  Kok, Ds. R.-Onze conscientie

  Een drietal predikaties van ds. R. Kok te Veenendaal
  Drukkerij 'Zuid-Friesland'-Lemmer-z.j.
  66 blz.

  € 4,00
 • Kok, Ds. R.-Zoo groote Zaligheid
  Kok, Ds. R.-Zoo groote Zaligheid

  Zestal predikaties van ds. R. Kok
  Gebrs. Weststrate-Wemeldinge-1947
  130 blz.

  € 5,00
 • Koopmans, Dr. J.-Toen stelde de Heere Zich daar
  Koopmans, Dr. J.-Toen stelde de Heere Zich daar

  Toen stelde de Heere Zich daar, vier preken uit 1 Samuel 1-3, door dr. J. Koopmans, een Nederlands theoloog die onder meer bekendheid verkreeg vanwege zijn proefschrift over het oud-kerkelijk dogma.

  € 5,00
 • Kramp, Ds. C.-Sions Bevrijder en bevrijding
  Kramp, Ds. C.-Sions Bevrijder en bevrijding

  Sions Bevrijder en bevrijding, drietal predikatien van ds. C. Kramp, predikant te Grafhorst.
  - Der geloovigen Bevrijder-Jesaja 59:20 (Bevrijdingspreek)
  - Der geloovigen levenswandel-Efeze 5:8 (twee preken)

  € 2,50
 • Krop, Ds. F.J.-Geen andere Naam
  Krop, Ds. F.J.-Geen andere Naam

  Geen andere Naam, acht predikatien van F.J. Krop, predikant van maart 1912 tot april 1940 bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam; doctor in de theologie aan de Sorbonne te Parijs.

  € 7,50
 • Krummacher, Dr. F.W.-Het Heilige der heiligen
  Krummacher, Dr. F.W.-Het Heilige der heiligen

  Het Heilige der heiligen, 13 Stichtelijke Beschouwingen over de Lijdensgeschiedenis des Heeren, zooals deze ons nagelaten zijn in De Lijdende Verlosser door F.W. Krummacher.

  € 7,50
 • Kuijt, Ds. G.-Bevestigings-, intrede- en afscheidspredikatie
  Kuijt, Ds. G.-Bevestigings-, intrede- en afscheidspredikatie

  Bevestiging door ds. A. Vergunst en intrede van ds. G. Kuijt, met de volledige uitzendingsdienst van het zendingsteam der Gereformeerde Gemeenten.

  € 2,00
 • Lamain, Ds. W.C.-Een nalezing
  Lamain, Ds. W.C.-Een nalezing

  Een nalezing is een bundel met twee preken en brieven uit Amerika van ds. W.C. Lamain.

  € 12,50
 • Lamain, Ds. W.C.-Heengegaan in vrede
  Lamain, Ds. W.C.-Heengegaan in vrede

  Heengegaan in vrede bevat een levensschets en toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.C. Lamain, te Grand Rapids (VS), op 4 december 1984.

  € 6,50
 • Lamain, Ds. W.C.-Ter Gedachtenis
  Lamain, Ds. W.C.-Ter Gedachtenis

  Ter Gedachtenis van ds. W.C. Lamain is uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van ds. Lamain.
  Herinneringen en drie preken:
  - Een terugblik
  - Ter gedachtenis
  - Liever verteren dan verroesten

  € 6,00
 • Lamain, Ds. W.C.-Voor bijzondere tijden (deel 1)
  Lamain, Ds. W.C.-Voor bijzondere tijden (deel 1)

  Voor bijzonderen tijden, preken van ds. W.C. Lamain, deel 1.
  Twaalf predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen.

  € 6,50
 • Lamain, Ds. W.C.-Voor bijzondere tijden (deel 2)
  Lamain, Ds. W.C.-Voor bijzondere tijden (deel 2)

  Voor bijzonderen tijden, preken van ds. W.C. Lamain, deel 2.
  Twaalf predikaties voor Hemelvaart, Pinksteren en na Pinksteren.

  € 8,50
 • Lamain, Ds. W.C.-Voor bijzondere tijden (deel 3)
  Lamain, Ds. W.C.-Voor bijzondere tijden (deel 3)

  Voor bijzonderen tijden, preken van ds. W.C. Lamain, deel 3.
  Twaalf predikaties voor na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, na Nieuwjaar.

  € 10,00
 • Lamain, Ds. W.C.-Voor bijzondere tijden (deel 4)
  Lamain, Ds. W.C.-Voor bijzondere tijden (deel 4)

  Voor bijzonderen tijden, preken van ds. W.C. Lamain, deel 4.
  Twee en twintig predikaties voor de Biddag, Paasfeest, na Pasen, Hemelvaartsdag en na Pinksteren.

  € 10,00
 • Lamain, Ds. W.C.-Voor bijzondere tijden (deel 5)
  Lamain, Ds. W.C.-Voor bijzondere tijden (deel 5)

  Voor bijzonderen tijden, preken van ds. W.C. Lamain, deel 5.
  Dertien predikaties voor Advent, Kerstfeest, na Kerstfeest en vrije stoffen.

  € 8,50
 • Lamain, Ds. W.C.-Zwijgende Ordonnantiën
  Lamain, Ds. W.C.-Zwijgende Ordonnantiën

  Zwijgende Ordonnantiën is een bundel meditaties van ds. W.C. Lamain (1904-1984), predikant van de Gereformeerde Gemeenten, die zowel in Nederland als in Amerika een grote plaats innam.

  € 8,50
 • Laren, Joos van (e.a.)-Gods liefde geopenbaard
  Laren, Joos van (e.a.)-Gods liefde geopenbaard

  Gods liefde geopenbaard, eerder uitgegeven als Ziet, Hij komt, een bundel met zes adventspreken van bekende oudvaders, samengesteld door ds. J. van der Haar.

  € 6,50
 • Leeuwen, W. van-Nagelaten oefeningen
  Leeuwen, W. van-Nagelaten oefeningen

  Nagelaten oefeningen van de Weleerwaarde Heer W. van Leeuwen, Godsdienstonderwijzer, laatstelijk gestaan te Schoonrewoerd.

  € 12,50
 • Linden, Ds. P. v.d.-Twee predikaties
  Linden, Ds. P. v.d.-Twee predikaties

  Zie foto voor inhoud
  55 blz.

  € 3,00
 • Linden, Ds. P. van der-De Kost der Armen tot verzadiging der Ziel
  Linden, Ds. P. van der-De Kost der Armen tot verzadiging der Ziel

  Twee Kerstpredikaties van ds. P. van der Linden te Rotterdam: De Kost der Armen tot Verzadiging der Ziel of Het Goddelijk Tractaat des Kerstdaags en De Kost der Godheid tot Verzadiging Godes of Het Goddelijk genoegen verklaart.

  € 5,00
 • Lis, Hendrik van-Nieuwe verzameling van Eenige Oeffeningen
  Lis, Hendrik van-Nieuwe verzameling van Eenige Oeffeningen

  Nieuwe verzameling van Eenige Oefeningen over Verscheidene Keurstoffen zoo uit het Oude als Nieuwe Testament​; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken door Hendrik van Lis.

  € 25,00
 • Lis, Hendrik van-Verzameling van twintig Oefeningen
  Lis, Hendrik van-Verzameling van twintig Oefeningen

  Verzameling van Twintig Oefeningen over Verscheide Keurstoffen zoo uit het Oude als Nieuwe Testament; Wel-eer by verscheide Gelegenheden uitgesproken door Hendrik van Lis.

  € 35,00
 • Lis, Hendrik van-Verzameling van twintig Oefeningen
  Lis, Hendrik van-Verzameling van twintig Oefeningen

  Verzameling van Twintig Oefeningen over Verscheide Keurstoffen zoo uit het Oude als Nieuwe Testament; Wel-eer by verscheide Gelegenheden uitgesproken door Hendrik van Lis.

  € 30,00
 • Lodensteyn, J. van-Negen predikatien
  Lodensteyn, J. van-Negen predikatien

  J. van Lodensteyns Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden.
  Met eene beschrijving van het leven en sterven van Jodocus van Lodensteyn.

  € 6,00
 • Lodensteyn, J. van-Negen predikatien
  Lodensteyn, J. van-Negen predikatien

  J. van Lodensteyns Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden.
  Met eene beschrijving van het leven en sterven van Jodocus van Lodensteyn.

  € 5,00
 • Lodensteyn, Jodocus van-De Heerlijkheid van een waar Christelijk Leven
  Lodensteyn, Jodocus van-De Heerlijkheid van een waar Christelijk Leven

  De Heerlijkheid van een waar christelijk leven, uitblinkende in een Godzaligen wandel in zestien uitgelezene kerkredenen, gepredikt door den zaligen heer Jodocus van Lodensteyn.

  € 5,00
 • Lodensteyn, Jodocus van-De Heerlijkheid van een waar Christelijk Leven
  Lodensteyn, Jodocus van-De Heerlijkheid van een waar Christelijk Leven

  De Heerlijkheid van een waar christelijk leven, uitblinkende in een Godzaligen wandel in zestien uitgelezene kerkredenen, gepredikt door den zaligen heer Jodocus van Lodensteyn.

  € 12,50
 • Los Gzn., Ds. P. en Otte, Ds. J.J.-De Lusthof Sions
  Los Gzn., Ds. P. en Otte, Ds. J.J.-De Lusthof Sions

  De Lusthof Sions, enige leerredenen en meditatien van ds. P. Los, Gzn.
  - Het vaste fondament van Gods kerke-2 Timotheus 2:19
  - Bestendig gevaar-2 Kronieken 26:16-20
  - Der vreemdelingen staat en sterkte-Psalm 119:19

  € 5,00
 • Los Gzn., Ds. P. en Otte, Ds. J.J.-De Lusthof Sions en Een Tweetal Leerredenen
  Los Gzn., Ds. P. en Otte, Ds. J.J.-De Lusthof Sions en Een Tweetal Leerredenen

  De Lusthof Sions, enige leerredenen en meditatien van ds. P. Los, Gzn.
  - Het vaste fondament van Gods kerke-2 Timotheus 2:19
  - Bestendig gevaar-2 Kronieken 26:16-20
  - Der vreemdelingen staat en sterkte-Psalm 119:19

  € 10,00
Sorteer op
per pagina
© 2010 - 2023 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

U ontvangt een bericht in uw mailbox om de inschrijving te bevestigen. De kortingscode geldt voor alle tweedehands boeken.