Prekenboeken


Zoekt u een preek? Boekenstek heeft honderden preken op voorraad, zowel brochures als boeken. Hopelijk kunt u hier de predikatie vinden die u zoekt.

Sorteer op
per pagina
 • Meiden, Ds. L.H. van der-Van vat in vat
  Meiden, Ds. L.H. van der-Van vat in vat

  Van vat in vat is een bundel met vijf preken van ds. L.H. van der Meiden, Christelijk Gereformeerd predikant te Dordrecht.

  € 3,00
 • Meiden, Prof. L.H. v.d.-De Lichtpoort boven de nachtspelonken
  Meiden, Prof. L.H. v.d.-De Lichtpoort boven de nachtspelonken

  De Lichtpoort boven de nachtspelonken, drie preken van prof. L.H. v.d. Meiden.
  - Psalm 74:20 en 21-Aanschouw het Verbond
  - Jeremia 17:5-8-Vloekspraak en Heilsbelofte
  - 1 Koningen 18:30b-Het verbroken altaar geheeld

  € 4,00
 • Meiden, Prof. L.H. v.d.-De Lichtpoort boven de nachtspelonken
  Meiden, Prof. L.H. v.d.-De Lichtpoort boven de nachtspelonken

  De Lichtpoort boven de nachtspelonken, drie preken van prof. L.H. v.d. Meiden.
  - Psalm 74:20 en 21-Aanschouw het Verbond
  - Jeremia 17:5-8-Vloekspraak en Heilsbelofte
  - 1 Koningen 18:30b-Het verbroken altaar geheeld

  € 5,00
 • Mieras, Ds. M.A. en Blaak, ds. W.H.-Ds. L. Boone herdacht
  Mieras, Ds. M.A. en Blaak, ds. W.H.-Ds. L. Boone herdacht

  Ds. L. Boone herdacht is een boek met een herdenkingspredikatie van ds. M.A. Mieras en een voorwoord van ds. W.H. Blaak.
  De predikatie handelt over 2 Korinthe 4:5 en is uitgesproken te Krimpen aan den IJssel.

  € 3,50
 • Mijnders, Ds. J.-Het gedenken van de daden des Heeren
  Mijnders, Ds. J.-Het gedenken van de daden des Heeren

  Herdenkingspredikatie van ds. J. Mijnders t.g.v. de vijftigjarige bevrijding.
  Vermeerderd met herinneringen over de oorlogstijd.
  36 blz.
  Lectori Salutem-Rotterdam-1995

  € 2,50
 • Moerkerken, Ds. A.-Ons Troostboek
  Moerkerken, Ds. A.-Ons Troostboek

  Ons Troostboek, de verklaring van de Heidelbergse Catechismus door ds. A. Moerkerken in 52 preken.

  € 45,00
 • Moerkerken, Ds. A.-Uw krankheen kent
  Moerkerken, Ds. A.-Uw krankheen kent

  Uw krankheen kent van ds. A. Moerkerken, acht overdenkingen over zieken in de Bijbel: Job, Ahazia, Hizkia, De geraakte, De bezetene, De dove, De hoofdman en De schoonmoeder van Petrus.

  € 6,50
 • Moor, Dr. J.C. de-De Hemel geopend
  Moor, Dr. J.C. de-De Hemel geopend

  De hemel geopend, de Openbaring van Johannes in leerredenen verklaard door dr. J.C. de Moor, in leven Dienaar des Woords bij de Gereformeerde Kerk te Utrecht.
  Met een woord vooraf van dr. R.E. van Arkel.

  € 10,00
 • Mulder, Ds. P.-Woorden van de Alfa en de Omega
  Mulder, Ds. P.-Woorden van de Alfa en de Omega

  Woorden van de Alfa en de Omega, twaalf preken voor de kerkelijke feestdagen door ds. P. Mulder, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Leiderdorp.

  € 12,50
 • Net, Ds. J.S. van der-Oneindige liefde
  Net, Ds. J.S. van der-Oneindige liefde

  Oneindige liefde, tien preken van ds. J.S. van der Net-emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

  € 8,00
 • Noort, Ds. G.J. van den-Des Heeren troostboodschap aan Zijn ellendig volk
  Noort, Ds. G.J. van den-Des Heeren troostboodschap aan Zijn ellendig volk

  Des Heeren troostboodschap aan Zijn ellendig volk, verslag van de begrafenis van ds. G.J. van den Noort, predikant van de Geref. Gemeenten, een preek van ds. N.W. Schreuder en drie preken van ds. van den Noort.

  € 4,50
 • Noort, Ds. G.J. van den-Een heilrijke belofte voor een arm volk
  Noort, Ds. G.J. van den-Een heilrijke belofte voor een arm volk

  Een heilrijke belofte voor een arm volk, een bundel van zeven preken van ds. G.J. van den Noort (1928-1973), predikant van de Gereformeerde Gemeente te Capelle aan den IJssel, Zeist en Krimpen aan den IJssel.

  € 10,00
 • Noort, Ds. G.J. van den-Water voor dorstigen
  Noort, Ds. G.J. van den-Water voor dorstigen

  In Water voor dorstigen vindt u tien niet eerder uitgegeven preken van dominee G.J. van den Noort (1928-1976). Deze preken zijn ook zeer geschikt voor leesdiensten.

  € 5,00
 • Oever, Cs. van den-Het boek Ruth
  Oever, Cs. van den-Het boek Ruth

  Het boek Ruth, 20 predikaties over het boek Ruth door ds. Cornelis van den Oever, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam.

  € 15,00
 • Olie, Ds. J.H.C.-HEERE! Gij behoudt mensen en beesten
  Olie, Ds. J.H.C.-HEERE! Gij behoudt mensen en beesten

  HEERE! Gij behoudt mensen en beesten is een prekenbundel van ds. J.H.C. Olie met elf preken over dieren in de Bijbel.

  € 5,00
 • Oosten, Ds. L.H.-Wat is een oprecht geloof?
  Oosten, Ds. L.H.-Wat is een oprecht geloof?

  Wat is een oprecht geloof? veertien preken over het geloof naar aanleiding van de vraag uit Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus 'Wat is een waar geloof?'

  € 6,00
 • Oosten, G. van-Enkele eenvoudige oefeningen
  Oosten, G. van-Enkele eenvoudige oefeningen

  Enkele eenvoudige oefeningen voor rechtvaardigen en goddelozen
  Inhoud:
  * De roeping
  * De rechtvaardigmaking
  * Het huwelijk
  * Kerk en maatschappij
  * Onze jonge mensen
  62 blz.
  Geen vermelding van uitgever en jaartal

  € 2,00
 • Paauwe, Ds. J.P. en Luther, Dr. Maarten-Welke mens is welgelukzalig?
  Paauwe, Ds. J.P. en Luther, Dr. Maarten-Welke mens is welgelukzalig?

  Welke mens is welgelukzalig?, tien preken van ds. J.P. Paauwe en een preek van dr. Maarten Luther.
  De preken van ds. Paauwe gaan over Psalm 84:6, 7 en 8.
  De preek van Luther gaat over Johannes 6:44-51.

  € 5,00
 • Paauwe, Ds. J.P.-Alzo lief heeft God de wereld gehad
  Paauwe, Ds. J.P.-Alzo lief heeft God de wereld gehad

  Alzo lief heeft God de wereld gehad bevat zeven preken van ds. J.P. Paauwe over Johannes 3:16.
  'Johannes 3 vers 16 is een woord dat wonderen doet als de Heilige Geest het gebruikt.

  € 7,50
 • Paauwe, Ds. J.P.-Predikatien
  Paauwe, Ds. J.P.-Predikatien

  Predikatien van ds. J.P. Paauwe, gehouden in de periode 30 april 1930 tot en met 23 november 1939, gehouden op verschillende plaatsen.

  € 20,00
 • Paauwe, Ds. J.P.-Predikaties
  Paauwe, Ds. J.P.-Predikaties

  Predikaties van ds. J.P. Paauwe, jaargang 2006-2008, 55 predikaties verschenen in de Heruitgave van de Maandelijksche Mededelingen der Vrije Hervormden.

  € 20,00
 • Paauwe, Ds. J.P.-Predikaties
  Paauwe, Ds. J.P.-Predikaties

  Predikaties van ds. J.P. Paauwe, jaargang 1942-1947-48 predikaties-Heruitgave van de Maandelijksche Mededelingen der Vrije Hervormden.
  No. 6-1942 t/m no. 1-1948.

  € 20,00
 • Paauwe, Ds. J.P.-Preken voor de christelijke feestdagen
  Paauwe, Ds. J.P.-Preken voor de christelijke feestdagen

  In Preken voor de christelijke feestdagen zijn preken van ds. Paauwe voor de christelijke feestdagen bijeengebracht.

  € 9,50
 • Padrosa, Pater-Door God overwonnen
  Padrosa, Pater-Door God overwonnen

  Getuigenispreek van Pater Padrosa in Spanje bij zijn uittreding uit de Roomse kerk in 1951
  De Banier-Utrecht-1952
  8 blz.

  € 1,00
 • Paul, Ds. H.-De Twaalf Zegeningen van Jakob
  Paul, Ds. H.-De Twaalf Zegeningen van Jakob

  De Twaalf Zegeningen van Jakob is een bundel preken van ds. H. Paul, predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
  De ondertitel luidt: Ieder zijn eigen zegen.

  € 9,50
 • Philpot, J.C.-De Leerredenen (derde en vierde zestal)
  Philpot, J.C.-De Leerredenen (derde en vierde zestal)

  De Leerredenen van J.C. Philpot, uit het Engelsch, derde en vierde zestal.
  De predikaties van Joseph Charles Philpot (1802-1869) getuigen van een grote kennis van Gods Woord en geestelijke zaken.

  € 8,50
 • Philpot, J.C.-De Leerredenen (eerste en tweede zestal)
  Philpot, J.C.-De Leerredenen (eerste en tweede zestal)

  De Leerredenen van J.C. Philpot, uit het Engelsch, eerste en tweede zestal.
  De predikaties van Joseph Charles Philpot (1802-1869) getuigen van een grote kennis van Gods Woord en geestelijke zaken.

  € 8,50
 • Philpot, J.C.-De Leerredenen, Achttallen, 1e t/m 5e Achttal
  Philpot, J.C.-De Leerredenen, Achttallen, 1e t/m 5e Achttal

  De Leerredenen van J.C. Philpot bestaan uit tientallen, achttallen, zestallen en viertallen.
  Dit deel bevat het 1e - 5e achttal. Deze predikaties kunnen ook in de leesdiensten gebruikt worden.

  € 17,50
 • Philpot, J.C.-Eerste Achttal Leerredenen
  Philpot, J.C.-Eerste Achttal Leerredenen

  De Leerredenen van J.C. Philpot-Eerste Achttal-Uit het Engels door J. Nieuwland. Lukas 1:78, 79; Romeinen 6:17; Jeremia 8:22; Romeinen 3:23-26; Lukas 22:28-30; Hooglied 1:4a; Psalm 119:7 en Psalm 84:6-8.

  € 17,50
 • Philpot, J.C.-Wonderen aan de dooden
  Philpot, J.C.-Wonderen aan de dooden

  Wonderen aan de dooden, predikatie van J.C. Philpot over Psalm 88:11-13.
  In het voorwoord zegt L.D.: Dat Gods lieve kinderen er nog eens een kruimeltje, mocht het zijn een brokje troost voor hunne zielen in mogen vinden.

  € 2,50
 • Pieters, Ds. W.-Neig uw oor
  Pieters, Ds. W.-Neig uw oor

  Neig uw oor, 12 overdenkingen (preken) van ds W. Pieters over Jesaja 55. In twaalf preken - te Garderen gehouden - worden de dertien verzen van dit hoofdstuk door ds. W. Pieters uitgelegd.

  € 5,00
 • Poel, Ds. Joh. van der-Ruth de Moabitische
  Poel, Ds. Joh. van der-Ruth de Moabitische

  In Ruth de Moabitische van ds. Joh. van der Poel zijn de overdenkingen over Ruth, die hij publiceerde in het Edese kerkblad Twee wegen, gebundeld en opnieuw uitgegeven.

  € 22,50
Sorteer op
per pagina
© 2010 - 2023 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel