Prekenboeken


Zoekt u een preek? Boekenstek heeft honderden preken op voorraad, zowel brochures als boeken. Hopelijk kunt u hier de predikatie vinden die u zoekt.

Sorteer op
per pagina
 • Reenen, Ds. G. van-Sions betalende Borg
  Reenen, Ds. G. van-Sions betalende Borg

  Sions betalende Borg, een bundel met acht lijdenspreken van ds. G. van Reenen, emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeente te Leiden.

  € 10,00
 • Reenen, Ds. G. van-Tweede bundel Feeststoffen
  Reenen, Ds. G. van-Tweede bundel Feeststoffen

  De Tweede bundel Keurstoffen van ds. G. van Reenen bevat acht predikaties voor de kerkelijke vierdagen.
  De preken van ds. G. van Reenen (1864-1935) worden in diverse kerkverbanden nog steeds veelvuldig gelezen.

  € 9,50
 • Renwick, James (e.a.)-In tijden van vervolging
  Renwick, James (e.a.)-In tijden van vervolging

  In tijden van vervolging, vierde bundel predikatiën, door James Renwick, William Guthrie, Alexander Shields en Michael Bruce.
  Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.

  € 9,50
 • Ridder, Ds. C. de-Gods belofte heerlijk vervuld
  Ridder, Ds. C. de-Gods belofte heerlijk vervuld

  Gods belofte heerlijk vervuld, een bundel feeststoffen van ds. C. de Ridder, emeritus predikant der Gereformeerde Gemeente, eerder predikant te Nunspeet (1967-1974).

  € 10,00
 • Rietdijk, Ds. D. en Vreugdenhil, Ds. C.G.-De Heidelbergse Catechismus
  Rietdijk, Ds. D. en Vreugdenhil, Ds. C.G.-De Heidelbergse Catechismus

  De Heidelbergse Catechismus in 52 preken door ds. C.G. Vreugdenhil en ds. D. Rietdijk, met een voorwoord van ds. C.G. Vreugdenhil.

  € 25,00
 • Rietdijk, Ds. D.-Uw ogen zullen de Koning zien
  Rietdijk, Ds. D.-Uw ogen zullen de Koning zien

  Uw ogen zullen de Koning zien, korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties van ds. D. Rietdijk (1929-1993).

  € 5,00
 • Rijksen, Ds. H. (e.a.)-Uit den Schat des Woords, 27e jaargang-1974
  Rijksen, Ds. H. (e.a.)-Uit den Schat des Woords, 27e jaargang-1974

  Uit den Schat des Woords, 27e jaargang (1974), prekenserie van de Gereformeerde Gemeenten. Twaalf preken van ds. J. van Haaren, ds. W. de Wit, ds. A. Bac, ds. Chr. van der Poel, ds. M. Heerschap, ds. H. Rijksen, ds. L. Rijksen.

  € 10,00
 • Rijksen, Ds. L.-De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegening
  Rijksen, Ds. L.-De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegening

  De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegening bevat enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen 1902-1969).
  Verder zijn toegevoegd een zevental preken van ds. L. Rijksen en een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen.

  € 6,50
 • Rijksen, Ds. L.-God nam hem weg
  Rijksen, Ds. L.-God nam hem weg

  Verslag van de begrafenis van ds. L. Rijksen met de gehouden toespraken, alsmede twee predikaties van ds. H. Rijksen, gehouden de zondag na zijn overlijden op 9 februari 1969 te Rotterdam-West.
  De Banier-Vianen-1969
  47 blz.
  Met…

  € 1,50
 • Ruben, Ds. M.-De grafsteen afgewenteld
  Ruben, Ds. M.-De grafsteen afgewenteld

  De grafsteen afgewenteld, vier preken van ds. M. Ruben over de opstanding van Jezus Christus, naar aanleiding van Marcus 16 : 1 - 7, Johannes 20 : 16 - 18, Lukas 24 : 13 - 24 en Johannes 20 : 24 - 28.

  € 5,00
 • Rutherford, Samuel-De slapende Christus
  Rutherford, Samuel-De slapende Christus

  De slapende Christus ontwaakt door gebeden van Samuel Rutherford bevat een preek van Rutherford over de woorden van Lukas 8:22 en verder.
  Gedaan voor het eerwaardige huis des Heeren op hun ingestelden vastendag.

  € 7,50
 • Rutherford, Samuel-De triumferende Christus
  Rutherford, Samuel-De triumferende Christus

  De triumferende Christus, een vijftal preken van Samuel Rutherford over Jezus Christus, de heerlijke Overwinnaar van Zijn vijanden en de Verlosser van Zijn Kerk.

  € 7,50
 • Rutherford, Samuel-De verloren zoon
  Rutherford, Samuel-De verloren zoon

  De verloren zoon, zeven predikaties over Lukas 15:11-32 door Samuel Rutherford, Professor in de godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews-Schotland.

  € 6,50
 • Rutherford, Samuel-De verloren zoon
  Rutherford, Samuel-De verloren zoon

  De verloren zoon, zeven predikaties over Lukas 15:11-32 door Samuel Rutherford, Professor in de godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews-Schotland.

  € 7,50
 • Schipaanboord, Ds. G.-Door lijden geheiligd
  Schipaanboord, Ds. G.-Door lijden geheiligd

  Door lijden geheiligd bevat het verslag van de begrafenis van ds. G. Schipaanboord.
  Inhoud:
  - Voorwoord door mevrouw M.C. Schipaanboord-Kersbergen
  - Predikatie door ds. A. Vergunst bij de begrafenis

  € 4,00
 • Schipper, Ds. J.-Elia de man Gods
  Schipper, Ds. J.-Elia de man Gods

  Elia de man Gods bevat tien overdenkingen (preken) van ds. J. Schipper over de profeet Elia.
  Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Maar Elia was ook een van God gekende.

  € 6,00
 • Schortinghuis, G.-Elisa's rouwbedrijf
  Schortinghuis, G.-Elisa's rouwbedrijf

  Elisa's rouwbedrijf, verklaard en toegepast ter nagedachtenis van Jesaias Hillenius.
  Lijkrede uit 2 Koningen 2 vers 12, gedaan op 12 augustus 1759 in Drachten door G. Schortinghuis.

  € 3,00
 • Schot, Ds. A.-Behouden in de vrijstad
  Schot, Ds. A.-Behouden in de vrijstad

  Hoewel er al veel geschreven is over de vrijsteden, wil ds. A. Schot in Behouden in de vrijstad juist de aandacht vestigen op de afzonderlijke vrijsteden.

  € 10,00
 • Schot, Ds. A.-Het verbrijzeld hart verheugd
  Schot, Ds. A.-Het verbrijzeld hart verheugd

  Het verbrijzeld hart verheugd, dertien overdenkingen (preken) over Psalm 51 door ds. A. Schot, predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet.

  € 15,00
 • Schotel, Ds. J.-Leerredenen
  Schotel, Ds. J.-Leerredenen

  Zestal leerredenen over verschillende teksten des Nieuwen Testaments door ds. J. Schotel, Em-Pred. der Chr. Ger. Kerk te Haarlem.

  € 7,50
 • Sliedregt, Ds. J. van-Kruis en kroon
  Sliedregt, Ds. J. van-Kruis en kroon

  Kruis en Kroon is een bundel bijbellezingen over de geschiedenis van Jozef, door ds. J. van Sliedregt.
  De overdenkingen bevatten, in schaduw en type, Christus en Zijn leidingen met hen die de Heere vrezen.

  € 4,00
 • Sliedregt, Ds. J. van-Kruis en kroon
  Sliedregt, Ds. J. van-Kruis en kroon

  Kruis en Kroon is een bundel bijbellezingen over de geschiedenis van Jozef, door ds. J. van Sliedregt.
  De overdenkingen bevatten, in schaduw en type, Christus en Zijn leidingen met hen die de Heere vrezen.

  € 7,50
 • Smijtegelt, Bernardus-De enige troost in leven en sterven
  Smijtegelt, Bernardus-De enige troost in leven en sterven

  De enige troost in leven en sterven, eerder uitgegeven als Kort Begrip, onderwijs uit de Heidelbergse Catechismus, vijf preken door Bernardus Smijtegelt.
  Hertaald en van een voorwoord voorzien door C. Bregman.

  € 7,50
 • Smytegelt, Bernardus en Niel, Cornelis van-Acht Leerredenen en Donderslag der Godloozen
  Smytegelt, Bernardus en Niel, Cornelis van-Acht Leerredenen en Donderslag der Godloozen

  Convoluut met werken van Bernardus Smytegelt en Cornelis van Niel.
  - Acht uitmuntende practicale Leerredenen
  - Den Donderslag der Godloozen en De Hemelsche Vreugde

  € 20,00
 • Smytegelt, Bernardus-Het gekrookte riet
  Smytegelt, Bernardus-Het gekrookte riet

  Het gekrookte riet. Of honderd vijf-en-veertig predikatiën over Mattheus 12: 20, 21.
  Door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, In zijn leven getrouw Bedienaar des Evangeliums te Middelbug.
  Nieuwe onveranderde uitgave.

  € 75,00
 • Smytegelt, Bernardus-Keurstoffen
  Smytegelt, Bernardus-Keurstoffen

  Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikatien
  Waaronder eenig over zeer gewichtige praktikale stoffen, als ook verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal en het beginnen of eindigen des jaars.

  € 25,00
 • Smytegelt, Bernardus-Mijn ziel dorst naar U
  Smytegelt, Bernardus-Mijn ziel dorst naar U

  Mijn ziel dorst naar U, vijf preken van Bernardus Smytegelt, de bekende prediker uit Borssele, Goes en Middelburg.

  € 6,50
 • Smytegelt, Bernardus-Twaalf leerredenen
  Smytegelt, Bernardus-Twaalf leerredenen

  Twaalf uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments door Bernardus Smytegelt, in leven Bedienaar des H. Evangeliums te Middelburg.

  € 12,50
 • Smytegelt, Bernardus-Twee Paas en Pinksterpreken
  Smytegelt, Bernardus-Twee Paas en Pinksterpreken

  Vier uitmuntende en prakticale leerredenen van ds. Bernardus Smyetegelt, zijnde 2 Paas- en 2 Pinksterstoffen over Markus 16:1, Lukas 24:2-11, Handelingen 2:1-4, Handelingen 2:14-21.

  € 7,50
 • Snoep, Ds. A.-Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid
  Snoep, Ds. A.-Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid

  Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, levensschets, een brief, drie preken en verslag begrafenis van ds. A. Snoep.

  € 6,00
 • Spurgeon, C.H.-De Gelijkenissen van de Heiland
  Spurgeon, C.H.-De Gelijkenissen van de Heiland

  De Gelijkenissen van de Heiland, verklaard en toegepast in leerredenen door C.H. Spurgeon.
  Uit het Engels vertaald door E. Freystadt.
  Vijfde, ongewijzigde druk.

  € 10,00
 • Spurgeon, C.H.-De Gelijkenissen van de Heiland
  Spurgeon, C.H.-De Gelijkenissen van de Heiland

  De Gelijkenissen van de Heiland, verklaard en toegepast in leerredenen door C.H. Spurgeon.
  Uit het Engels vertaald door E. Freystadt.
  Vijfde, ongewijzigde druk.

  € 10,00
Sorteer op
per pagina
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel