Gray, Andrew-Dierbare beloften van Christus, deel 2 (nieuw)

Artikelnummer: 9781470966270
Vorige Artikel 13 van 128 Volgende
€ 18,00 (inclusief 9% btw)

Dierbare beloften van Christus, tweede bundel met vierentwintig preken van Andrew Gray.
Gray (ca. 1632-1656) had in zijn korte leven één groot verlangen: ‘De weergaloze schoonheid en dierbaarheid van Christus aanprijzen aan zondaren, om hen uit te lokken om tot Christus te komen. Het Evangelie staat vol dierbare beloften.’ Gray verlangde naar zijn hemelse erfenis. In een van zijn preken roept hij uit: "Ik meen, ik zie de Morgenster verschijnen; ik zie de dageraad aanbreken! Wie zou om de inwilliging van één lust zo'n heerlijke erfenis willen verliezen? Leg de hele wereld in de weegschaal tegenover deze heerlijkheid en ze zal lichter zijn dan ijdelheid." Met het doel, dat Gray's verlangen tot uitbreiding van Christus' koninkrijk, na zijn dood mag vervuld worden, worden deze preken uitgegeven.

Inhoud: 

DE GELOVIGE WORSTELING OM CHRISTUS
4e bundel in de serie: Preken van A. Gray
Eerste preek over Job 23:3
"Och, of ik wist, dat ik Hem vinden zou; ik zou tot Zijn stoel komen."
Tweede preek over Job 23:3
Derde preek over Job 23:3
Vierde preek over Jesaja 49:14
Doch Sion zegt: De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten.
Vijfde preek over Exodus 34:6
Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbijging zo riep Hij: HEERE, HEERE, God barm-hartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadig¬heid en waarheid.
Zesde preek over Maléachi 3:6
Want Ik, de Heere, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd.
Zevende preek over 2 Korinthe 4:3
Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan.
Achtste preek over 2 Korinthe 5:10
Want wij allen moeten geopenbaard wor¬den voor den rechterstoel van Christus.
Toegevoegd:
Toespraak vóór en tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal te Glasgow
Toespraak vóór de bediening van het Heilig Avondmaal te Kirklistoun
Toespraak tijdens de bediening van 4 tafels bij het Heilig Avondmaal te Kirklistoun

DE GEESTELIJKE STRIJD EN OVERWINNING
5e bundel in de serie: Preken van A. Gray
1e – 7e preek
"Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden." Galaten 5: 24
8e preek
"Ik ellendig mens; wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?"
Romeinen 7:24

DE GROOTSTE EN DIERBARE BELOFTEN VOOR
6e bundel in de serie: Preken van A. Gray
1ste Preek: De grootste en dierbare beloften
Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 2 Petrus 1:4
2e preek idem
3e preek idem
4e preek idem
5e preek idem
6e preek Over de nuttigheid van het geloof tot bevordering van de heiligmaking.
Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de ge¬heiligden, door het geloof in Mij. Handelingen 26:18.
7e preek De naarstigheid van een Christen om een troostvolle zekerheid te verkrijgen.
"Daarom broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult u nimmermeer struikelen." 2 Petrus 1:10.
De eerste preek over deze tekst is niet volledig, het is een uittreksel. De tweede preek is een volledige weergave van de Engelse tekst
8e preek De kortstondigheid van het leven, een aandrang om die wèl te gebruiken.
"Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela." Psalm 39:6

Specificatie Omschrijving
Schrijver Andrew Gray
Titel Dierbare beloften van Christus (deel 2)
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2011
Aantal pagina's 411 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781470966270
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel