Gray, Andrew-De biddende en waakzame Christen, deel 3 (nieuw)

Artikelnummer: 9781470966591
Vorige Artikel 12 van 128 Volgende
€ 18,00 (inclusief 9% btw)

De biddende en waakzame Christen, derde bundel met vierentwintig preken van Andrew Gray. 
Gray (ca. 1632-1656) toont met ontroerende ernst de noodzaak aan van het gelovig gebed, het bewaren van ons hart, het ijverig werkzaam zijn in de Evangelische heiligmaking en het gelovig gebruik maken van Christus in de strijd tegen de duivel en de zonde. In die weg ligt de ware vrede en blijdschap van het geloof en de verwachting op de eeuwige zaligheid. Hebben wij de trekkende liefde en de machtige hand van Christus niet nodig om ons uit de grote nood te verlossen? En om met blijdschap ons kruis achter Christus te mogen dragen? Uit elke preek spreekt de diepe ernst en sterke aandrang van Christus, Die door middel van Zijn jonge knecht ons Zijn boodschap nog doet horen.

Inhoud: 

DE BIDDENDE EN WAAKZAME CHRISTEN
7e bundel in de serie: Preken van A. Gray
RICHTLIJNEN EN AANSPORING VOOR DE PLICHT VAN HET GEBED
Eerste preek:
Bidt zonder ophouden. 1 Thessalonicensen 5:17.
Tweede preek:
Bidt zonder ophouden. 1 Thessalonicensen 5:17.
Derde preek:
Bidt zonder ophouden. 1 Thessalonicensen 5:17.
Vierde preek:
Bidt zonder ophouden. 1 Thessalonicensen 5:17.
Vijfde preek
Alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25.
Zesde preek: Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,want daaruit zijn de uit¬gangen des levens. Spreuken 4:23.
Zevende en achtste preek idem.

DE VERGENOEGING EN GELOOFSZEKERHEID VAN DE CHRISTEN
8e Bundel in de serie: Preken van A. Gray
2 preken over DE CHRISTELIJKE VLIJT
1e preek: "Maar de hand der vlijtigen maakt rijk." Spreuken 10:4b.
2e preek: "Maar de hand der vlijtigen maakt rijk." Spreuken 10:4b.
2 preken over DE GEESTELIJKE VERGENOEGING
3e preek: "Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben." Filippenzen 4:11
4e preek: "Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben." Filippenzen 4:11
3 preken over DE SCHIJN EN DE WARE ZEKERHEID DES GELOOFS
5e preek: "Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij, dat gij enigszins ver¬werpelijk zijt."
2 Korinthe 13:5
6e preek: idem
7e preek: idem
8e preek: DE GELIJKVORMIGHEID MET CHRISTUS
"En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven gelijk Hij rein is." 1 Johannes 3:3

EEN CHRISTEN GESTERKT IN ZIJN GOD
9e bundel in de serie: Preken van A. Gray
Preek 1: DE DUIVEL WEERSTAAN EN OP DE VLUCHT GEDREVEN.
Wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. Jacobus 4:7.
Preek 2: idem
Preek 3: idem
Preek 4: Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.
Psalm 32:1.
Preek 5: Verlustig u in den Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.
Psalm 37:4.
Preek 6: Doch het behaagde den Heere, Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Jesaja 53:10.
Preek 7: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem. Lukas 9:35.
Preek 8: Zie, waarlijk een Israëliet, in welken geen bedrog is. Johannes 1:48.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Andrew Gray
Titel De biddende en waakzame christen (deel 3)
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2011
Aantal pagina's 403 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781470966591
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel