Kohlbrugge, Dr. H.F.-Preken deel 10, De lofzangen Israels 2 (nieuw)

Artikelnummer: 9781471040139
Vorige Artikel 36 van 128 Volgende
€ 12,00 (inclusief 9% btw)

De Lofzangen Israels 2, door Dr. H.F. Kohlbrugge, Preken deel 10, 20 preken over de Psalmen, deel 2.
Kohlbrugge besluit zijn preken over Psalm 51: “Wie de Naam van Christus noemt, heeft afstand gedaan van alle ongerechtigheid, van alle leugen in de rechterhand. Wie de Heere Jezus begeert, die heeft ook de Geest van heiligmaking begeerd. 'Want zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.' Het zij ons gebed: 'Vergeef ons onze zonden en geef het goede, zo zullen wij offeren de varren onzer lippen.' En wie een arm, begenadigd zondaar is, worde niet moede met David te roepen: 'Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen!' Al moest hij ook voor een korte tijd daarom door Gods volk zelf miskend worden; wie zich voor dit volk in de bres en in de diepte werpt, wordt ten laatste voor zijn Heere een gelukkig visser van mensen. En hij ziet ook, als verhoring van zijn gebed, als loon van zijn strijd voor de gerechtigheid, de voorspoed van Jeruzalem, zijn leven lang. Amen.”

1. Psalm 32. EEN PSALM VAN TROOSTRIJKE ONDERWIJZING

Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. 

2. Vier verhandelingen over Psalm 45

Een onderwijzing, een lied van de liefde, voor de opperzangmeester, onder de kinderen van Korach, op Schoschannim. Mijn hart geeft een goede rede op; ik zegge mijn gedichten Hit van een Koning, mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers: Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderem genade is uitgestort in uw lippen; enz. 

3. Zeven preken. Psalm 51

Een Psalm van David, voor de Opperzangmees­ter. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathséba was ingegaan. Wees mij ge­nadig, o God! naar uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uwer barmhartig­heden. 

4. Psalm 77 vers 1-14           

Een Psalm van Asaf, voor de opperzangmeester, over Jeduthun. Mijn stem is tot God, en ik roep; mijn stem is tot God, en Hij zal het oor tot mij neigen. Enz. 

5. Psalm 90: 1- 12. Oudejaarspreek; de vergankelijkheid van het mensenleven

"Een gebed van Mozes, de man Gods, Heere, Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Enz. 

6. Psalm 92. De blijde zondagsviering

"Een Psalmlied op de sabbatdag.” Dat is een kostelijke zaak, de Heere te danken en Uw Naam lof te zingen, o Allerhoog­ste; enz. 

7. Psalm 93. De Heere is Koning; Hij is schitterend in Zijn majesteit 

8. Psalm 94: 15-20. Troost, ondanks de stoel der schadelijkheden

Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw ver­troostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel van de schadelijkheden met u vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting? 

9. Psalm 110:4

De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchizédek 

10. PSALM 117

“Looft de Heere, alle heidenen; prijst Hem alle natiën! Want zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid! Hallelujah.”

11. Psalm 119 vers 33-40     

HEERE, leer mij den weg Uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel De lofzangen Israels, deel 2 (preken deel 10)
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2012
Aantal pagina's 253 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781471040139
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel