Prekenboeken


Zoekt u een preek? Boekenstek heeft honderden preken op voorraad, zowel brochures als boeken. Hopelijk kunt u hier de predikatie vinden die u zoekt.

Sorteer op
per pagina
 • Bruinings, David-De vrije verkiezing en aanneming Gods
  Bruinings, David-De vrije verkiezing en aanneming Gods

  De vrije verkiezing en aanneming Gods is een bundel van twaalf preken van David Bruinings (1704-1749), de predikant die bekend is geworden met het boek De Leeuw uit de stam van Juda.

  € 16,50
 • Brummen, Ds. D.J. van-Sprekende nadat hij gestorven is
  Brummen, Ds. D.J. van-Sprekende nadat hij gestorven is

  Sprekend nadat hij gestorven is, verzameling stichtelijke overdenkingen (meditaties) door wijlen ds. D.J. van Brummen, Christelijk Gereformeerd predikant.
  Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.

  € 5,00
 • Budding, Ds. D.J. en Pieters, Ds. W.-Eén Naam tot zaligheid
  Budding, Ds. D.J. en Pieters, Ds. W.-Eén Naam tot zaligheid

  Eén Naam tot zaligheid, een bundel met tien preken, verschenen onder redactie van ds. D.J. Budding en ds. W. Pieters.

  € 6,00
 • Cloux, Ds. A.P.A. du-Maak mij levend naar Uw woord (deel 1)
  Cloux, Ds. A.P.A. du-Maak mij levend naar Uw woord (deel 1)

  Maak mij levend naar Uw woord is het eerste deel met preken, feeststoffen, van ds. A.P.A. du Cloux. Du Cloux was een van de rechtzinnige predikanten die niet afscheidde, maar in de Hervormde Kerk bleef.

  € 17,50
 • Cloux, Ds. A.P.A. du-Maak mij levend naar Uw woord (deel 2)
  Cloux, Ds. A.P.A. du-Maak mij levend naar Uw woord (deel 2)

  Maak mij levend naar Uw woord is het tweede deel met preke, lijdensstoffen, van ds. A.P.A. du Cloux. Du Cloux was een van de rechtzinnige predikanten die niet afscheidde, maar in de Hervormde Kerk bleef.

  € 17,50
 • Comrie, Alexander (e.a.)-De erfenis van onze vaderen
  Comrie, Alexander (e.a.)-De erfenis van onze vaderen

  De erfenis van onze vaderen, deel 1, een zestal preken van bekende oudvaders, met een voorwoord van Ds. G.A. Zijderveld, red. van de Reveil-serie.

  € 6,00
 • Comrie, Alexander-Leer mij hoe ik bidden moet
  Comrie, Alexander-Leer mij hoe ik bidden moet

  Leer mij hoe ik bidden moet is een boek van Alexander Comrie over het gebed, hertaald door drs. C. van der Berg.
  Dit boek bevat een predikatie over Psalm 102:17-19.

  € 7,50
 • Comrie, Alexander-Verzameling van leerredenen (eerste deel)
  Comrie, Alexander-Verzameling van leerredenen (eerste deel)

  Verzameling van Leerredenen van Alexander Comrie, waarin vertoond wordt uit verscheidene teksten de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen.

  € 9,50
 • Costa, Isaac da-Bijbellezingen (drie delen, Oude Testament compleet)
  Costa, Isaac da-Bijbellezingen (drie delen, Oude Testament compleet)

  Bijbellezingen van Mr. Is. da Costa, opgetekend en medegedeeld door J.F. Schimsheimer.
  Drie delen, Oude Testament compleet.

  € 25,00
 • Costerus, Florentius (e.a.)-Uw Woord is een lamp
  Costerus, Florentius (e.a.)-Uw Woord is een lamp

  Uw Woord is een lamp-Oud goud herijkt, jubileumuitgave 50 jaar Reveilserie van de Stichting Smytegeltfonds, met drie preken van Costerus, Smytegelt en Comrie.

  € 3,50
 • Costerus, Florentius-De Geestelijke Mens
  Costerus, Florentius-De Geestelijke Mens

  De Geestelijke Mensch in zijn begin, voortgang en einde, voorgesteld in twee en zestig Leerredenen door Florentius Costerus, in leven Predikant te Hoorn.

  € 35,00
 • Dam, Chr. van-Verblijdt u in de hoop
  Dam, Chr. van-Verblijdt u in de hoop

  Verblijdt u in de hoop, een bundel met een zestal preken van ds. Chr. van Dam (1893-1976), predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

  € 7,50
 • Dam, Ds. Chr. van-Christus, de gezalfde Knecht des Vaders
  Dam, Ds. Chr. van-Christus, de gezalfde Knecht des Vaders

  Christus, de gezalfde Knecht des Vaders, een bundel van zes preken voor advent, kerst, oudjaar en nieuwjaar van ds. Chr. van Dam, predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

  € 7,00
 • Dam, Ds. Chr. van-De medelijdende Hogepriester
  Dam, Ds. Chr. van-De medelijdende Hogepriester

  De medelijdende Hogepriester, zeven preken van ds. Chr. van Dam, predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

  € 6,50
 • Dieren, Ds. C.A. van-De ark die van Gods gunst getuigt
  Dieren, Ds. C.A. van-De ark die van Gods gunst getuigt

  De ark die van Gods gunst getuigt, elf preken uit het leven van David door ds. C.A. van Dieren, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen-Noord.

  € 15,00
 • Dieren, Ds. C.A. van-Geef mij weder de vreugde Uws heils
  Dieren, Ds. C.A. van-Geef mij weder de vreugde Uws heils

  Geef mij weder de vreugde Uws heils, tien preken uit het leven van David door ds. C.A. van Dieren, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen-Noord.

  € 12,50
 • Dieren, Ds. C.A. van-Verhef Gij het licht Uws aanschijns
  Dieren, Ds. C.A. van-Verhef Gij het licht Uws aanschijns

  Verhef Gij het licht Uws aanschijns-Preken uit het leven van David door ds. C.A. van Dieren, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen-Noord.

  € 12,50
 • Dieren, Ds. C.A. van-Verloren, maar wie?
  Dieren, Ds. C.A. van-Verloren, maar wie?

  Verloren, maar wie?, zes preken over de gelijkenis van de verloren zoon uit Lukas 15 door ds. C.A. van Dieren, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen-Noord.

  € 17,50
 • Dieren, Ds. C.A. van-Wie is mijn moeder?
  Dieren, Ds. C.A. van-Wie is mijn moeder?

  Wie is Mijn moeder?, dertien preken over Maria van ds. C.A. van Dieren.
  Maria, moeder van Jezus. Wie is zij? Een heilige maagd zonder zonde? Mag zij vereerd worden naast Christus?

  € 12,50
 • Dorp, Ds. S. van-Zalig...! Wie...?
  Dorp, Ds. S. van-Zalig...! Wie...?

  Zalig...! Wie...? negen overdenkingen over de Zaligsprekingen uit Mattheus 5 door ds. S. van Dorp.
  Ds. S. van Dorp was afkomstig uit het land en uit de kringen van ds. Ledeboer, volgens het voorwoord van ds. W.L. Tukker.

  € 4,50
 • Dorsman, Ds. P.J.-Genade door Recht
  Dorsman, Ds. P.J.-Genade door Recht

  Alzo is het geschied bevat een zestal predikaties van ds. Dorsman, alsmede een verslag van de rouwdienst o.l.v. Ds. E. du Marchie van Voorthuysen en de toespraken bij de begrafenis.

  € 10,00
 • Dyke, Ds. A. van-Een Pinkster- en twee dankdagpredikatiën
  Dyke, Ds. A. van-Een Pinkster- en twee dankdagpredikatiën

  Een Pinkster- en twee dankdagpredikatiën door ds. A. van Dyke, destijds predikant te Sioux Center en Rock Valley.
  - Handelingen 2:2-4
  - 1 Thessalonicenzen 5:18
  - Spreuken 3:6

  € 5,00
 • Edwards, Jonathan-Een schuilplaats in gevaren
  Edwards, Jonathan-Een schuilplaats in gevaren

  Een schuilplaats in gevaren, een vijftal predikaties, waarin Jonathan Edwards beschrijft dat de toorn Gods op ieder mens van nature rust, maar dat er in Christus vergeving is voor de grootste der zondaren.

  € 7,50
 • Edwards, Jonathan-U zoekt mijn hart
  Edwards, Jonathan-U zoekt mijn hart

  U zoekt mijn hart, een preek van de bekende Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards over Lukas 16:16. Edwards spoort allen die buiten Christus zijn aan, om geweld te doen op het Koninkrijk van God.

  € 7,50
 • Elshout, Ds. A.-De steen afgewenteld
  Elshout, Ds. A.-De steen afgewenteld

  De steen afgewenteld, preken voor de Lijdenstijd, Pasen en Pinksteren door ds. Elshout, predikant van de Gereformeerde Gemeente van 1955 tot 1991.

  € 7,50
 • Erskine, Ebenezer-Preeken (deel 2)
  Erskine, Ebenezer-Preeken (deel 2)

  Preeken van Ebenezer Erskine, deel 2; vijf preken van Ebenezer Erskine, bedienaar des Evangelies te Stirling in Schotland.

  € 7,50
 • Erskine, Ebenezer-Preeken (deel 4)
  Erskine, Ebenezer-Preeken (deel 4)

  Preeken (Preken) van Ebenezer Erskine, deel IV.
  Ebenezer Erskine was bedienaar des Evangelies te Stirling, Schotland.
  Inhoud: Hebreeen 11:7, Johannes 3:8, Psalm 68:32, Johannes 11:25 en Hebreeen 2:16.

  € 7,50
 • Erskine, Ebenezer-Preeken (deel 6)
  Erskine, Ebenezer-Preeken (deel 6)

  Preeken (Preken) van Ebenezer Erskine, deel VI.
  Ebenezer Erskine was bedienaar des Evangelies te Stirling, Schotland.
  Inhoud: Ezechiel 34:29, Micha 2:13, Psalm 132:17, 2 Corinthe 4:7 en Colossenzen 1:7.

  € 7,50
 • Erskine, Ebenezer-Preeken deel V
  Erskine, Ebenezer-Preeken deel V

  Preken van Ralph Erskine-deel V, bedienaar des Evangelies te Stirling, Schotland. Mattheus 15:6, Jesaja 6:66, Mattheüs 16:27, Handelingen 13:26, Jesaja 42:21.
  Uit het Engels door C.B. van Woerden te Zeist.

  € 7,00
 • Erskine, Ebenezer-Preken (deel 3)
  Erskine, Ebenezer-Preken (deel 3)

  Preeken van Ebenezer Erskine, deel 3; vijf preken van Ebenezer Erskine, bedienaar des Evangelies te Stirling in Schotland.

  € 7,50
 • Erskine, Ebenezer-Preken (deel 5)
  Erskine, Ebenezer-Preken (deel 5)

  Preeken van Ebenezer Erskine, deel 5; vijf preken van Ebenezer Erskine, bedienaar des Evangelies te Stirling in Schotland.

  € 7,50
 • Erskine, Ralph-Preeken (deel 2)
  Erskine, Ralph-Preeken (deel 2)

  Preeken van Ralph Erskine, deel 2; vijf preken van Ralph Erskine, bedienaar des Evangelies te Dunferline in Schotland.

  € 6,50
Sorteer op
per pagina
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel