Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is (15e en 16e tiental preken) (nieuw)

Artikelnummer: 9781326526221
Vorige Artikel 48 van 128 Volgende
€ 17,00 (inclusief 9% btw)

Sprekend nadat hij gestorven is, deel 8, bevat 20 preken van ds. W.C. Lamain. 
Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Op 15-jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt.
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 8e bundel zijn een groot aantal preken opgenomen die hij uitgesproken heeft in Rotterdam-Zuid tijdens de oorlogsjaren. Deze werden stenografisch uitgeschreven en door Ds. Lamain gecorrigeerd. Enkele werden uitgesproken tijdens de beschietingen en oorlogsgeweld. Een rijke schat voor preken tijdens de leesdiensten. Ds. Lamain was een van de vele predikers die de Heere tot Zijn Kerk gezonden heeft in Nederland en Noord Amerika. Een schat van preken heeft hij nagelaten die nu ook te beluisteren zijn op www.theologienet.nl. Hier spreekt hij letterlijk nadat hij gestorven is. Hij behoort onder hen waarvan de Heere zegt: 'De boodschappers van goede tijding was een grote heirschaar'.

Inhoud 15e tiental: 

1. De getrouwe Verbonds-God tegenover Zijn be­drukt Verbondsvolk. Biddagpreek

En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan Zijn Verbond met Abra­ham, met Izak en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Exodus 2: 24 en 25 

2. Een Godverheerlijkende verklaring van het Goddelijk denken aan ons. Dankdagpreek

De Heere is onzer gedachtig geweest. Psalm 115: 12 

3. De Goddelijke bewaring.

En Hij zal de weg Zijner gunstgenoten bewaren. Spreuken 2: 8b 

4. De gezanten van Juda terug naar Hiskia

Doch zij zwegen stil en antwoorden hem niet een woord, want het gebod des konings was, zeggende: Gij zult hem niet antwoorden. Enz. Jesaja 36: 21 en 22 

5. De Heere gedenkt Zijn weldadigheid aan Zijn volk bewezen

Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heere, Ik gedenk der weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land. Jeremia 2: 2

6. Een getuigenis van Jehovah tegenover Zijn afwijkend volk. Biddagpreek

Ziet, de ogen des Heeren HEEREN zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat Ik het van de aardbodem verdelge; behalve, dat Ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verderven, spreekt de Heere HEERE. Amos 9: 8. 

7. De beloften van een Leraar Die blijft. Pinksterpreek

Maar de Trooster, de Heilige Geest, wel­ken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal U alles leren en zal u indachtig maken, alles wat Ik u gezegd heb. Johannes 14:26 

8. De vrucht van het kindschap der gelovigen

Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze, maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba Vader! Romeinen 8:15 

9. Ernstvolle woorden; voorafgaand aan het afscheid van Rotterdam

Indien iemand den Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking: Maranatha! 1 Korinthe 16: 22 

10. Verdwijning van de zee

En de zee was niet meer. Openbaring 21:1b

Inhoud 16e tiental: 

1. Het gebed van Mozes om de Heilige Geest.

Och, of al des Heeren volk profeten waren; dat de HEERE Zijn Geest over hen gave! Numeri 11: 29 laatste gedeelte. 

2. Christus in het stof des doods.

Want Gij legt  Mij in het stof des doods. Psalm 22: 16 

3. De onbewegelijke troon des Heeren HEEREN. I.

Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons, goedertierenheid en waarheid gaan voor Uw aangezicht heen. Psalm 89 vers 15 

4. De onbewegelijke troon des Heeren HEEREN. II

5. De onbewegelijke troon des Heeren HEEREN. III 

6. De verlos­sing van Gods kerk

Zo zegt de Heere HEERE: De kinderen Israels en de kinderen van Juda zijn tezamen verdrukt geweest; en allen, die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden; zij heb­ben hen geweigerd los te laten. Maar hun Verlosser is sterk, Heere der Heirscharen is Zijn Naam; Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat Hij het land in rust brenge, maar de inwoners van Babel beroere. Jeremia 50: 33 en 34 

7. Een wonderlijke Verbondsbelofte van een wonderlijk Verbondsgod. I.

 Daarom, ziet, Ik zal uw weg met doornen betuinen, en Ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. En zij zal hare boelen nalopen, maar dezelve niet aantreffen, en zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen: ik zal heengaan en keren weder tot mijn vorigen Man, want toen was het mij beter dan nu. Hoséa 2:5-6. 

8. Een wonderlijke Verbondsbelofte van een wonderlijk Verbondsgod. II. 

9. Verzoeking van Christus in de woestijn. I

Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Matthéüs 4: 1, 2 

10. Verzoeking van Christus in de woestijn. II

En de verzoeker tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch Hij antwoordende zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den mond Gods uitgaat. Enz. Matthéüs 4:3-11 

Bevestiging van ds. W.C. Lamain te Rijssen op 24-8-1943 door ds. J. Fraanje 

Alle 10 preken zijn stenografisch opgenomen door M. Geuze Veldstraat 40b, Rotterdam-Zuid; door Ds. Lamain gecorrigeerd. Ze werden aan de Stichting Gihonbron ter beschikking gesteld door de heer J. Koonings te Rotterdam.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-15e en 16e tiental, deel 8
Uitgever Stichting De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 272 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781326526221
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel