Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is (11e en 12e tiental preken) (nieuw)

Artikelnummer: 9781326518011
Vorige Artikel 46 van 128 Volgende
€ 17,00 (inclusief 9% btw)

Sprekend nadat hij gestorven is, deel 6, bevat 20 preken van ds. W.C. Lamain.
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond.
In deze 6e bundel van 20 preken zijn een groot aantal preken opgenomen die hij uitgesproken heeft in Rotterdam-Zuid tijdens de oorlogsjaren. Deze werden stenografisch uitgeschreven en door Ds. Lamain gecorrigeerd. Enkele werden uitgesproken tijdens de beschietingen en oorlogsgeweld. Een rijke schat voor preken tijdens de leesdiensten. Ds. Lamain was een van de vele predikers die de Heere tot Zijn Kerk gezonden heeft in Nederland en Noord Amerika. Een schat van preken heeft hij nagelaten die nu ook te beluisteren zijn op www.theologienet.nl. Hier spreekt hij letterlijk nadat hij gestorven is. Hij behoort onder hen waarvan de Heere zegt: 'De boodschappers van goede tijding was een grote heirschaar'. De eeuwigheid zal openbaren welke rijke vruchten zijn arbeid heeft gedragen.

Inhoud 11e tiental: 

1e preek. Een vernieuwd bezoek aan Abraham. Uitgesproken Grand Rapids

Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. Genesis 18:1 

2e preek. Smaken dat de Heere goed is. Uitgesproken Grand Rapids

Smaakt en ziet, dat de Heere goed is. Welgelukzalig is man die op Hem betrouwt. Psalm 34: 9 

3e preek[1]. De eeuwige heerschappij van Christus vertoond in Zijn hoofd en haarlokken.

Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud; Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Hooglied 5:11 

4e preek. De volmaaktheid van Christus.

Zijne ogen zijn als duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kasjes der ringen. Hooglied 5:12 

5e preek. Een onbegrijpelijk wonder. ADVENTSPREEK. Rijssen, 1945

Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen; de vrouw zal de man omvangen. Jeremia 31:22b 

6e preek. Doodsvonnis van Edom. 31-1-1945

Daarom, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Ik zal u voorzeker ten bloede bereiden, en het bloed zal u vervolgen; alzo gij het bloed niet hebt gehaat, zal u het bloed ook vervolgen. Ezechiël 35 : 6 

7e preek. De grote weldaad van Gods aangezicht en Zijn Geest. I. Grand Rapids

En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE. Ezechiël 39: 29 

8e preek. De grote weldaad van Gods aangezicht en Zijn Geest. II. Grand Rapids

En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE. Ezechiël 39: 29 

9e preek. De Parel van grote waarde. 23-9-1945

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone paarlen zoekt, dewelke hebbende een paart van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve. Mattheüs 13: 45 en 46. 

10e preek. De liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.

En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Eféze 3:19a.

Met toespraak ds. J. Mijnders te Veenendaal (1979-1991) 12-7-1982

 De 1ste en 2e preek over Hooglied zijn stenografisch opgenomen door M. Geuze Veldstraat 40b, Rotterdam-Zuid; door Ds. Lamain gecorrigeerd.

Inhoud 12e tiental:

VOORWOORD 

Twee predicaties, uitgesproken na zijn ernstige ziekte:

1. EEN GODVERHEERLIJKENDE VERKLARING

Want Gij zijt mij een hulp geweest en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Psalm 63:8

2. De God van Jacob tot zijn hulp

Welgelukzalig is hij, die de God Jacobs tot zijn hulp heeft; wiens verwachting op de Heere, zijn God, is. Psalm 146: 5 

3. De Heere verlaat Zijn volk niet

Want de Heere zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal Zijn erve niet verlaten. Psalm 94:14 

4. De gouden kandelaar uit Zacharia’s nachtgezicht.

En de Engel, Die met mij sprak, kwam weder; en Hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. … En twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een ter linkerzijde. Zacharia 4:1-3 

5. Goddelijke beloften

Het woord des Heeren geschiedde verder tot mij, zeggende: De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook vol­einden; Enz. Zacharia 4: 8-10 

6. Twee olijfbomen bij de kandelaar

Voorts antwoordde ik en zeide tot Hem: Wat zijn die twee olijfbomen, ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? … Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor de Heere der ganse aarde staan. Zacharia 4: 11-14 

7. Het rechtvaardig oordeel van God

Heiligt een vasten; roept een ver­bodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners dezes lands, ten huize des Heeren, Uws Gods, en roept tot den Heere. Ach, die dag! Enz. Joël 1: 14 - 16 

8. Dankdagpreek. Christus verzocht om te vertrekken

En ziet, de gehele stad ging uit Jezus tegemoet, en als zij Hem zagen, baden zij, dat Hij uit hun landpalen wilde vertrekken. Mattheüs 8 vers 34 

9.De zekere ver­wachting van Gods kerk

Maar wij verwachten naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke ge­rechtigheid woont. 2 Petrus 3:13 

10. Een aansporing tot een Godvruchtige wandel

Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. 2 Petrus 3: 14 

Bijlage: Meditatie door ouderling Johannes van Vuuren te Rotterdam

De 4e t/m de 10e preek zijn stenografisch opgenomen door M. Geuze Veldstraat 40b, Rotterdam-Zuid; door Ds. Lamain gecorrigeerd. Ze werden aan de Stichting Gihonbron ter beschikking gesteld door de heer J. Koonings te Rotterdam.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-11e en 12e tiental-deel 6
Uitgever Stichting De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 374 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781326518011
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel