Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is (13e en 14e tiental preken) (nieuw)

Artikelnummer: 9781326525781
Vorige Artikel 47 van 128 Volgende
€ 17,00 (inclusief 9% btw)

Sprekend nadat hij gestorven is, deel 7, bevat 20 preken van ds. W.C. Lamain. 
Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Op 15-jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt.
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 7e bundel van 20 preken zijn een groot aantal preken opgenomen die hij uitgesproken heeft in Rotterdam-Zuid tijdens de oorlogsjaren. Deze werden stenografisch uitgeschreven en door Ds. Lamain gecorrigeerd. Enkele werden uitgesproken tijdens de beschietingen en oorlogsgeweld. Een rijke schat voor preken tijdens de leesdiensten. Ds. Lamain was een van de vele predikers die de Heere tot Zijn Kerk gezonden heeft in Nederland en Noord Amerika. Een schat van preken heeft hij nagelaten die nu ook te beluisteren zijn op www.theologienet.nl. Hier spreekt hij letterlijk nadat hij gestorven is. Hij behoort onder hen waarvan de Heere zegt: 'De boodschappers van goede tijding was een grote heirschaar'.

Inhoud 13e tiental: 

Voorwoord Voorafgaand aan: Betekenisvolle boodschappen, 2 preken. 

1. De volvoering van het ingeroepen oordeel door de rechtvaardige God

Eer dan uwe potten de doornstruik gewaar wor­den, zal Hij hem als levend, als in heten toorn wegstormen. De rechtvaardige zal zich verblijden, als hij de wraak aanschouwt; hij zal zijn voeten wassen in het bloed des goddelozen. En de mens zal zeggen: "Immers is er vrucht voor de rechtvaardige; immers is er een God, Die op aarde richt. Psalm 58: 10-12 

2. Een Goddelijk antwoord betreffende de toe­komst

Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden; maar de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het ver­staan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Daniël 12: 10. 

3. Christus als de Vertrooster voor Gods strijdende kerk

En te dien tijd zal Michaël opstaan, die grote Vorst, die voor de kinderen Uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, enz. Daniël 12 :1. 

4. De reine begeerte van Jeruzalems dochters

Wat is uw Liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw Liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezwo­ren hebt! Hooglied 5: 9 

5. Een verklaring van haar hemelse Bruidegom.

"Mijn Liefste is blank en rood; Hij draagt de banier boven tienduizend!" Hooglied 5: 10 

6. Christus' spraak.

Zijn lippen zijn als de leliën, druppende van vloeiende mirre. Hooglied 5: 13 

7. De kerk roemt Christus. I

Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngaarden van Engedie. Hoogl. 1:14 

8. De kerk roemt Christus. II

Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngaarden van Engedie. Hoogl. 1:14 

9. De vlucht van Christus naar Egypte

En was aldaar tot de dood van Herodes; opdat vervuld zou worden, hetgeen van de Heere ge­sproken is door de profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Mattheüs 2: 15 

10. Dankdagpreek. De lofzang van Christus

En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Matth. 26:30

Inhoud 14e tiental:

1. Een ernstige vermaning in het laatste uur van het jaar. Oudejaarsavond

Alleenlijk, wacht u en bewaart uw ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen, die uw ogen gezien hebben, en dat zij niet van uw hart wijken, al de dagen uws levens. Deut. 4: 9a 

2. Een belofte van veiligheid, een verlossing voor degenen die Hem vrezen. Trouwpreek

De engel des Heeren legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.

Psalm 34: 8 

3. Het bijzonder voorrecht van de oprechten.

De Heere kent de dagen der oprechten; en hun erfenis zal in eeuwigheid blijven. Psalm 37: 18 

4. Het gedenken van Gods weldadigheden. Dankdagpreek

O God, wij gedenken Uwer weldadigheid in het midden Uws tempels. Psalm 48 :10 

5. De roemtaal des Geloofs

Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid. Psalm 73: 26 

6. Het verharde Israël onder ontzaggelijke bedreigingen. Biddagpreek

Om dit alles keert Zijn toorn zich niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt. Want dit volk keert zich niet tot Dien, Die het slaat, en de Heere der heir­scharen zoeken zij niet. Jesaja 9: 11b, 12 

7. Een laatste vermaning van de God des oordeels na zware gerichten. Biddagpreek

Daarom zal Ik u alzo doen, o, Israël; omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël om uw God te ontmoeten. Amos 4: 12 

8. De gelijkenis van het opschie­tend zaad. Herdenkingspreek

En Hij zei: Alzo is het Koninkrijk Gods, alsof een mens het zaad in de aarde wierp, en voorts sliep en opstond, nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Enz. Markus 4: 26-29 

9. Het geleid worden door Gods Geest.

Want zo velen als er door de Geest Gods geleid worden die zijn kinderen Gods.

Romeinen 5: 14 

10. Een vermaning van de apostel Johannes aan de strijdende Kerk op aarde.

En nu, kinderkens blijft in Hem, opdat wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst. Johannes 2: 28 

De preken zijn stenografisch opgenomen door M. Geuze Veldstraat 40b, Rotterdam-Zuid; door Ds. Lamain gecorrigeerd. Ze werden aan de Stichting Gihonbron ter beschikking gesteld door de heer J. Koonings te Rotterdam.

 

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-13e en 14e tiental-deel 7
Uitgever Stichting De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 310 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781326525781
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel