Kohlbrugge, Dr. H.F.-Preken deel 3, Leven in Christus (nieuw)

Artikelnummer: 9781471034855
Vorige Artikel 38 van 128 Volgende
€ 12,00 (inclusief 9% btw)

Leven in Christus van Dr. H.F. Kohlbrugge bevat 15 preken, deel 3

1. TROOST MIJN VOLK

 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, enz. Jesaja 40: 1, 2.

2. IK BEN DE HEERE UW GOD

Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijne. Enz. Jesaja hoofdstuk 43 vers 1-3:

3. DORSTIGEN, KOMT TOT DE WATEREN

O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Jesaja 55: 1a 

4. HET LAM GODS

Ziet het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt! Johannes 1:29 

5. DE OPGANG UIT DE HOOGTE

… Om Zijn wegen te bereiden; om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; Lukas 1: 76b-79. 

6. JEZUS DROEG ONZE ZIEKTEN

Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten ge­dragen. Mattheüs 8:17b. 

7. DE GENEZING VAN DE ZIEKE VROUW DOOR DE HEERE JEZUS

En een zekere vrouw, die twaalf jaren de vloed van de bloeds gehad had, en veel geleden had van veel medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, enz. MARKUS 5: 25-34. 

8. DE GENEZING VAN DE BLINDEN DOOR DE HEERE JEZUS.

En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd. En ziet, twee blinden, zittende aan de weg, als zij hoorden, dat Jezus voorbij­ging, riepen, zeggende: Heere, Gij Zone Davids! ontferm U onzer. Matthéus 20: 29-34. 

9. HOE DE HEERE JEZUS ONS HET VADERHART ONTSLUIT, IN DE GELIJKENIS VAN DE VERLOREN ZOON. LUKAS 15: 1, 2 en 11-24. 

10. BARABBAS OF JEZUS CHRISTUS

LEERREDE OVER MATTHEUS 27: 15-23. Vergeleken met MARCUS 15: 6-15 en LUKAS 23: 17-25 en JOHANNES 18: 39, 40. 

11. AAN DE WET GESTORVEN; 1ste preek

“Ik ben door de Wet der Wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd!” Galaten 2: 19 en 20a 

12. LEVEND IN CHRISTUS; 2e preek

“En ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon Gods, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.”  Galaten 2:20. 

TWEE LEERREDENEN OVER HET DERDE HOOFDSTUK VAN de Brief aan de Filippenzen

13. Preek 1 Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen, en in Hem gevonden worde, …

14. Preek 2. … Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest ook mijnen navolgers, broeders! en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt…. 

15. TIJDENS DE CHOLERA

“Die macht heeft over deze plagen.” Openbaring van Johannes 16:9

In deze bundel staan 15 preken over diverse onderwerpen. In een preek over de 2 blinden te Jericho (Matth. 20:29) schrijft Kohlbrugge: 'Hoe verschrikkelijk voor die arme blinden! Bovendien schijnt de Heere ook hier te hebben gedaan, alsof Hij hen niet hoorde. Hij schijnt Zijn weg vervolgd te hebben en wel in het huis van Zacheüs, de rijke tollenaar, te zijn ingegaan. Hoe het zij, wij zien hier, dat duivel en wereld, de hele menigte van de Farizeeën, en allen, die slechts uiterlijk Jezus volgen, de 'ellendigen' altijd tegenwerken. Daarbij schijnt ook de Heere Zelf menigmaal Zijn oor niet te neigen tot ons geroep en is als doof en dood voor onze jammerklacht. Maar duivel en wereld stellen zich ten doel ons moedeloos te maken en het ons te doen opgeven. De Heere daarentegen beproeft ons. Zijn doel is, dat wij niet moedeloos worden, maar des te vuriger tot Hem roepen.'

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel Leven in Christus, 15 preken, deel 3
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2012
Aantal pagina's 240 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw
ISBN of EAN 9781471034855
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel