Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is (9e en 10e tiental preken) (nieuw)

Artikelnummer: 9781326395308
Vorige Artikel 55 van 128 Volgende
€ 17,00 (inclusief 9% btw)

Sprekend nadat hij gestorven is, deel 5, bevat 20 preken van ds. W.C. Lamain. 
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond.
In deze 5e bundel zijn onder meer preken opgenomen voor Goede Vrijdag, voor Pinksteren en ná Pinksteren. Ook enkel dierbare en innige preken over teksten uit het Hooglied. Ds. Lamain was een van de vele predikers die de Heere tot Zijn Kerk gezonden heeft in Nederland en Noord Amerika. Een schat van preken heeft hij nagelaten die nu ook te beluisteren zijn op www.theologienet.nl. Hier spreekt hij letterlijk nadat hij gestorven is. Hij behoort onder hen waarvan de Heere zegt: De boodschappers van goede tijding was een grote heirschaar.

Inhoud: 

Negende Tiental

1e preek. Gods getuigenis van Korachs kinderen. Rotterdam. 1941 Maar de kinderen van Korach stierven niet. Numeri 26:11 

2e preek. De liefde tot God. De Schat des Woord, 8ste jaargang Ik heb lief. Psalm 116 : 1a. 

3e preek. Een Goddelijke openbaring. Uitgesproken te Barneveld Gedenk des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen. Psalm 119 vers 49. 

4e preek. Een veel betekende prediking van de kleinste dieren der aarde. 1945 Deze vier zijn van de kleinsten der aarde; doch dezelve zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk; evenwel bereiden zij in de zomer baren spijs. De konijnen zijn een machteloos volk; nochtans stellen zij hun buis in de rotssteen. De sprinkhanen hebben genen koning; nochtans gaan zij allen uit, zich verdelende in hopen. De spinnenkop grijpt met de banden, en is in de paleizen der koningen. Spreuken 30:24‑28. 

5e preek. Een antwoord gegeven wordt aan de bruid, ten opzichte van verlangen dat in haar ziel was. Grand Rapids, 28-5-1963 Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot den mirreberg en tot den wierookheuvel. Hooglied van Salomo 4:6a 

6e preek. Zijn gestalte als de Libanon. Grand Rapids Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Hooglied 5:15 

7e preek. De eed Gods tot bevestiging en verzekering van Gods gunst en genade over Zijn volk. Grand Rapids, 11-10-1968 Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Jesaja 54:9 

8e preek. Een bijzondere boodschap in een bijzondere tijd. Banier, Rhenen, 1944 Daarom, zo zegt de Heere, de God der heirscharen, de Heere: Op alle straten zal rouwklage zijn en in alle wijken zullen zij zeggen: Och, och! en zullen de akkerman roepen tot treuren en rouwklage zal zijn bij degenen, die verstand van kermen hebben. Enz. Amos, 5:16 en 17. 

9e preek. Geen wortel. Schat des Woords, 10e jaargang. En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Markus 4:17a 

10e preek. De ge­zegende kracht of uitwerking van de eerste Pinksterprediking. Schat des Woords, 9e jaargang. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? Handelingen 2 : 37

Tiende Tiental

1ste preek. Woensdag 11 april ter gelegenheid van de bevrijding van Rijssen. Ten tijde des avonds, zie, zo is er verschrikking; eer het morgen is, is hij er niet meer; dit is het deel dergenen, die ons beroven en het lot dergenen die ons plunderen. Jesaja 17: 14 

2e preek. Bij de bevrijding van ons land Nu is het in mijn hart een verbond te maken met de Heere, de God Israëls, opdat de hitte Zijns toorns van ons afkere. 2 Kronieken 29: 10 

3e preek. Na de algehele Vrede in Nederland over op zondagavond 6 mei 1945. Geloofd zij de Heere, die Zijn volk Israël rust gegeven heeft, naar alles dat Hij gesproken heeft; enz. 1 Koningen 8: 56-58 

4e preek. De drievoudige zegen van Nafthali. Overlijden ds. Vreugdenhil, Kampen, 1944 En van Nafthali zeide hij: O, Nafthali, zijt verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heeren; bezit erfelijk het Westen en het Zuiden. Deuter. 33:23 

5e preek. Het is volbracht! GOEDE VRIJDAG PREEK. Grand-Rapids "Het is volbracht!" Johannes 19:30, middelste gedeelte 

6e preek. Eendrachtig bijeen En als zij ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal, waar ze bleven; enz. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen; en Maria de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Handelingen 1 : 13, 14. 

7e preek. PINKSTERTEKENEN. Pinksterpreek En er geschiedde haastelijk uit den hemel en geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur; en het zat op een iegelijk van hen. Hand.2:2, 3. 

8e preek. De heerlijkheid Gods aanschouwd in het eerste wonder door de apostelen. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in den tempel, wandelende en springende en lovende God. Handelingen 3:7, 8 

9e preek. Joses, de Leviet. En Joses, van de apostelen toegenaamd Bárnabas, (hetwelk is overgezet zijnde, een zoon der vertroosting) een Leviet, van geboorte van Cyprus; alzo hij een akker had verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Handelingen 4:36, 37. 

10e Preek. Blijdschap in God. 1945 En van daar kwamen de broeders, van onze zaken gehoord hebbende, ons tegemoet tot Appius‑markt, en de drie tabernen, welken Paulus ziende, dankte hij God, en greep moed. Handelingen 28:15.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-9e en 10e tiental, ceel 5
Uitgever Stichting De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2015
Aantal pagina's 460 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781326395308
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel