Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is (5e en 6e tiental preken) (nieuw)

Artikelnummer: 9781291803808
Vorige Artikel 53 van 128 Volgende
€ 17,00 (inclusief 9% btw)

Sprekend nadat hij gestorven is, deel 3, bevat 20 preken van ds. W.C. Lamain, waarvan de meeste niet eerder gepubliceerd zijn. 
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 3e bundel van 20 preken zijn 3 preken opgenomen over het heerlijk vooruitzicht van Gods kinderen op de eeuwige zaligheid. Ook 3 preken over de bekering van Israël in het laatste der dagen. Ds. Lamain vertelt in sobere woorden zijn verwachting voor bekering van het Jodendom, gegrond op Hoséa 3:4, 5. Er staat ook een preek in tijdens de herdenking van de Bevrijding op 5 mei 1945. Tevens heeft hij een preek gehouden in Ede, juni 1972. Deze eindigde met een toespraak van ds. Joh. van der Poel. Kostbaar en vol levende geloofsverwachting is de preek: Die de dood heeft tenietgedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, door het Evangelie. 2 Tim. 1:10b.

Inhoud:

Vijfde Tiental

Preek 1. De rust van het graf. 2e preek "Daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de vermoeiden van kracht; daar zijn de gebondenen tezamen in rust; zij horen de stem des drijvers niet." Job 3:17, 18 

Preek 2. Het vooruitzicht van de Kerk, de ver­wachting van het volk van God. 3e preek "Daar zijn de gebondenen tezamen in rust; zij horen de stem des drijvers niet." Job 3:18a 

Preek 3. De stem des drijvers niet meer gehoord. 4e preek "Zij horen de stem des drijvers niet." Job 3:18b 

Preek 4. Een zwaar gericht over Gods Kerk. BIDDAGPREEK "En Ik zal de wolken gebieden, dat zij geen regen daarop regenen. " Jesaja 5:6b 

Preek 5. De heerlijkheid van de beloofde Christus. Vervolg adventpreek "En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten; de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN." Jesaja 11:2 

Preek 6. Wat is het vooruit­zicht schoon! 1ste preek "En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederke­ren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijd­schap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijd­schap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchten wegvlieden." Jesaja 35:10

Preek 7. Wat is het vooruit­zicht schoon! 2e preek "En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederke­ren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijd­schap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijd­schap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchten wegvlieden." Jesaja 35:10

Preek 8. Wat is het vooruit­zicht schoon! 3e preek "En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederke­ren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijd­schap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijd­schap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchten wegvlieden." Jesaja 35:10 

Preek 9. Christus de Overwinnaar van de dood. “Die de dood heeft tenietgedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, door het Evangelie.” 2 Timótheüs 1:10b. 

10. Preek op Bevrijdingsdag 1946 ter herdenking van de bevrijding op 5 mei 1945.      Uitgeschreven door ds. Lamain. “De HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof. Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.” Psalm 124:6-8

Zesde Tiental

1e Preek. Eénmaal en zevenmaal. En hij zal van het bloed van den var nemen en zal met zijn vinger op het verzoendeksel, oostwaarts sprengen, en voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal met zijn vinger van dat bloed sprengen. Leviticus 16:14 

2e Preek. III. Een diepe verborgenheid ten opzichte van het welgevallen Gods in het Middelaarswerk van Christus. Zo zal Hij hem genadig zijn en zeggen: Verlos hem dat hij in het verderf niet nederdale, Ik heb verzoening gevonden. Job 33: 24 

3e Preek. I. De bekering van de kinderen Israëls. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den Heere, hun God, en David, hun koning, en zij zullen vrezende komen tot den Heere en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen. Hoséa 3 vers 4 en 5

4e Preek. II. De bekering van de kinderen Israëls. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den Heere, hun God, en David, hun koning, en zij zullen vrezende komen tot den Heere en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen. Hoséa 3:5.

5e Preek. III. De bekering van de kinderen Israëls. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den Heere, hun God, en David, hun koning, en zij zullen vrezende komen tot den Heere en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen. Hoséa 3:5.  

6e Preek I. De waardij van de Heilige Geest in het naderen tot Gods troon en tot Gods hart. Want door Hem hebben wij beiden de toegang, door énen Geest tot den Vader. Eféze 2:18.

7e Preek III. De waardij van de Heilige Geest in het naderen tot Gods troon en tot Gods hart. Want door Hem hebben wij beiden de toegang, door énen Geest tot den Vader. Eféze 2:18.

8e Preek I. Een uitnemende staatsverwisseling. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Eféze 2:19

9e Preek II. Een uitnemende staatsverwisseling. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Eféze 2:19 

10e Preek. De troon van God en van het Lam, het centrum van de hemel. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zij zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Openbaring 22:3 en 4

ISBN 9781291803808

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-7e en 8e tiental-deel 3
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2014
Aantal pagina's 391 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781291803808
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel